Przepisy i regulaminy

Normy zdobywania klas sportowych

Zasady kwalifikacji do kadry narodowej i reprezentacji narodowej aktualne na rok 2021

Nieaktualne

Szkoły o profilu sportowym i szkoły mistrzostwa sportowego

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2021

Sprint

Slalom

Maraton

Freestyle

Kajak Polo

            Załącznik 1             Załącznik 2             Załącznik 3             Załącznik 4             Załącznik 5

Parakajakarstwo

SUP

Inne