Przepisy i regulaminy

Normy zdobywania klas sportowych

Zasady kwalifikacji w slalomie kajakowym i Kayak Cross na rok 2023

Zasady kwalifikacji w kajakarstwie klasycznym 

Zasady kwalifikacji w dyscyplinach nieolimpijskich na rok 2023

Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży

Szkoły o profilu sportowym i szkoły mistrzostwa sportowego

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2023

Sprint

Slalom

Maraton

Freestyle

Kajak Polo

            Załącznik 1             Załącznik 2             Załącznik 3             Załącznik 4             Załącznik 5            Załącznik 6

Parakajakarstwo

SUP

Inne