Komisja licencji

Komisja Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych

Adres korespondencyjny:
Osoby do kontaktu:
Polski Związek Kajakowy
Komisja Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych
01-248 Warszawa
ul, Jana Kazimierza 45/U7
Przewodnicząca – Jolanta Rzepka
e-mail:  jolanta.rzepka@pzkaj.pl 503 005 759
Członkini – Ewelina Staniszewska
e-mail:  ewelina.staniszewska@pzkaj.pl 533 934 118
Opłata Kwota
Przedłużenie licencji zawodniczej na rok 10 zł
Licencja młodzika 20 zł
Licencja juniora 20 zł
Licencja seniora 50 zł
Licencja trenera 100 zł/kadencja Zarządu
Licencja klubowa 400 zł/kadencja Zarządu
lub 100 zł/rok
(uchwała Zarządu PZKaj nr 08/2022/Z z dnia 23.03.2022r.)
Opłaty prosimy kierować na konto:

Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 WARSZAWA

53 1240 2034 1111 0000 0307 0530

Uwaga !!!        Zmiana stanu uprawnień trenerów i instruktorów wymaga przekazania do Komisji kserokopii lub skanu dokumentu, które potwierdzą zmiany.

Licencje klubowe
Licencje trenerskie
Licencje zawodnicze
Klasy sportowe
Zmiany barw klubowych
Klasy sportowe – archiwum Normy nadawania klas