Harmonogramy działań zgodnie z decyzjami ministerialnymi

1. szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
2021/0004/0010/UDot/18/DSW z dnia 22.01.2021 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących 

„Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku”

dotacja              10.000.000,00 zł
środki własne        526.400,00 zł

2. szkolenie centralne FRKF 
2021/0019/0018/SubB/DSW z dnia 22.02.2021 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”

dotacja             5.156.00,00 zł
środki własne    285.200,00 zł

3. szkolenie nieolimpijskie
2021/0039/0010/UDot/18/DSW z dnia 25.02.2021 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2021 roku”

dotacja                 500.000,00 zł
środki własne
PZKaj./pozostałe    27.000,00 zł

4. szkolenie paraolimpijskie FRKF 
2021/0006/0018/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku”

dotacja             430.000,00 zł
środki własne    13.300,00 zł

5. szkolenie młodzik i junior młodszy POLAK 
2021/0046/0018/SubB/DSW z dnia 31.03.2021 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w kategorii wiekowej młodzika i juniora młodszego. Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie

dotacja             360.000,00 zł
środki własne    18.600,00 zł

6. szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: