Harmonogramy działań zgodnie z decyzjami ministerialnymi

 1. Szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
  2023/0030/0010/UDot/18/DSW z dnia 03.02.2023 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących 
  „Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2023 roku”
  dotacja              13.500.000,00 zł
  środki własne        366.000,00 zł
 2. Szkolenie centralne FRKF
  2023/0036/0018/SubB/DSW z dnia 10.03.2023 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”
  dotacja             9.770.00,00 zł
  środki własne    520.400,00 zł
 3.  Szkolenie nieolimpijskie
  2023/0084/0010/UDot/18/DSW z dnia 14.03.2023  r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2023 roku”
  dotacja                                          640.000,00 zł
  środki własne PZKaj./pozostałe    34.000,00 zł
 4. Szkolenie paraolimpijskie FRKF
  2023/0012/0018/SubC/DSW z dnia 15.03.2023 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2023 roku”
  dotacja             700.000,00 zł
  środki własne    24.000,00 zł
 5. Szkolenie grupowe OSSM 
  2023/0084/0018/SubB/DSW z dnia 05.05.2023 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących 
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży”
  dotacja             100.000,00 zł
  środki własne      5.260,00 zł
 6. Szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: