Harmonogramy działań zgodnie z decyzjami ministerialnymi

 1. Szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
  2022/0006/0010/UDot/18/DSW z dnia 26.01.2022 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących 
  „Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2022 roku”
  dotacja              11.500.000,00 zł
  środki własne        409.000,00 zł
 2. Szkolenie centralne FRKF
  2022/0010/0018/SubB/DSW z dnia 23.02.2022 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”
  dotacja             6.125.00,00 zł
  środki własne    130.000,00 zł
 3.  Szkolenie nieolimpijskie
  2022/0044/0010/UDot/18/DSW z dnia 03.03.2022  r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2022 roku”
  dotacja                                          500.000,00 zł
  środki własne PZKaj./pozostałe    28.000,00 zł
 4. Szkolenie paraolimpijskie FRKF
  2022/0044/0010/UDot/18/DSW z dnia 03.03.2022 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2022 roku”
  dotacja             500.000,00 zł
  środki własne    28.000,00 zł
 5. Szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: