Harmonogramy działań zgodnie z decyzjami ministerialnymi

 1. Szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
  2021/0004/0010/UDot/18/DSW z dnia 22.01.2021 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących 

  Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku”
  dotacja              10.000.000,00 zł
  środki własne        526.400,00 zł

 2. Szkolenie centralne FRKF 
  2021/0019/0018/SubB/DSW z dnia 22.02.2021 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących

  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”

  dotacja             5.156.00,00 zł
  środki własne    285.200,00 zł

 3. Szkolenie nieolimpijskie
  2021/0039/0010/UDot/18/DSW z dnia 25.02.2021 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących

  „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2021 roku”

  dotacja                                          500.000,00 zł
  środki własne PZKaj./pozostałe    27.000,00 zł

 4. Szkolenie paraolimpijskie FRKF 
  2021/0006/0018/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących

  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku”

  dotacja             430.000,00 zł
  środki własne    13.300,00 zł

 5. Szkolenie młodzik i junior młodszy POLAK 
  2021/0046/0018/SubB/DSW z dnia 31.03.2021 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących

  Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w kategorii wiekowej młodzika i juniora młodszego. Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie

  dotacja             360.000,00 zł
  środki własne    18.600,00 zł

 6. Szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: