Komisja dyscyplinarna

 1.

Wojciech Bigiel
Przewodniczący
Wrocław
wojciech.bigiel@pzkaj.pl

 
 2. Paweł Skowroński
Z-ca przewodniczącego
Białystok
pawel.skowronski@pzkaj.pl
 3. Grzegorz Danek
Sekretarz
Nowy Sącz
grzegorz.danek@pzkaj.pl
 4. Tomasz Krawiec
Członek
Rzeszów
tomasz.krawiec@pzkaj.pl
 5. Dariusz Białkowski
Członek
Bydgoszcz
dariusz.bialkowski@pzkaj.pl
 6. Sławomir Zajączkowski
Członek
Wrocław
slawomir.zajaczkowski@pzkaj.pl
  7. Krzysztof Andruszkiewicz
Członek
Augustów
krzysztof.andruszkiewicz@pzkaj.pl

Regulamin Dyscyplinarny (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków PZKaj. 12 maja 2017 r.)

Pismo Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Kajakowego do Trenerów

Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Kajakowego

2019

2018

 2017

Ponowne naruszenie regulaminów PZKaj skutkować będzie nałożeniem poważniejszych sankcji.