Wydrukuj

Szkolenia

Szanowni Państwo

Polski Związek Kajakowy od lat szkoli instruktorów kajakarstwa powszechnego, a szkolenia te cieszą się uznaniem zarówno wśród ich uczestników jak i przyszłych pracodawców. Przez lata zmieniała się nazwa uprawnień i forma szkoleń, co wynikało ze zmian w polskim ustawodawstwie, a także z konieczności dostosowywania się do panujących zmian społecznych.

W ostatnim czasie w całej Europie obserwujemy rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie. Polska nie pozostaje w tyle w pracach nad opracowywaniem ram. Członkowie Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj czynnie uczestniczyli w procesie tworzenia polskich Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie.

W dniu 2.04.2019 zarząd Polskiego Związku Kajakowego zatwierdził ZASADY i KWALIFIKACJE SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI I REKREACJI KAJAKOWEJ

Dokument powstał w oparciu o dyskusje wielu środowisk, których łączy wspólna kajakowa pasja.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie modułowego systemu szkoleń. Dzięki temu każdy może wybrać dogodny dla niego termin i miejsce wybranego modułu i po pozytywnym zaliczeniu poszczególnych modułów zdobywa daną kwalifikację.

Został powołany Zespół ds. kształcenia przy Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich  PZKaj w składzie:

Jerzy Świtek – Przewodniczący

Bartosz Sawicki

Tomasz Kubiak

Zespół koordynuje wszelkie prace związane z wprowadzaniem nowego modułowego systemu szkoleń.

W roku 2019 od momentu zatwierdzenia dokumentu przez zarząd PZKaj odbyło się łącznie 13 szkoleń, w których wzięło udział 153 uczestników. Warto zwrócić uwagę, że szkolenia były prowadzone przez różne podmioty, w tym firmy, a nad jakością szkoleń czuwał Zespół.

 

Nazwa modułu Miejsce, Data realizacji Liczba uczestników
Podstawowy Moduł Techniczny Łódź, 19.05.2019 11
Kawcze rz. Studnica, 6-8 .09.2019 6
Bachotek, 11-12.08.2019 16
Chałupki, Graniczne Meandry Odry, 11.05.2019 14
Podstawowy Moduł Przewodnicki Bachotek, 13-15.08.2019 16
Chałupki, Graniczne Meandry Odry, 18-19.05.2019 14
Podstawowy Moduł Instruktorski Łódź, 19.05.2019 11
Drzewica, 12-13.10.2019 6
Podstawowy Moduł Ratowniczy Drzewica, 14.04.2019 5
Łódź, 31.08.2019 18
Bachotek, 16-17.08.2019 18
Chałupki, Graniczne Meandry Odry, 07- 08.06.2019 12
Swornegacie-Mylof, 26-27.06.2019 6

Wykaz osób posiadających kwalifikacje Instruktorów Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego (stan na dzień 2.05.2021)  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.12.2019 Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj złożyła wniosek o rejestrację kwalifikacji „Prowadzenie Spływów Kajakowych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacja odpowiada Przewodnikowi Kajakowemu wg dokumentu: „Kwalifikacje i Zasady Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej” i jest zgodna z Sektorowymi Ramami Kwalifikacji w Sporcie. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do dalszego rozpatrywania.

Zgodnie z kalendarzem podanym w Informatorze Kajakarza w roku 2020 planowane były kolejne szkolenie modułowe. Niestety, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w chwili obecnej trudno planować poszczególne wydarzenia, ale z pewnością, gdy już będą możliwości pojawi się tu informacja o poszczególnych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdą Państwo na stronie www.instruktorzykajakowi.pl oraz u członka Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj ds. szkoleń – Jerzego Świtka switekj@gmail.com.

Zachęcamy wszystkich do udziału w szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że każdy zdobędzie tu dla siebie nową wiedzę i umiejętności.  Pamiętajmy im więcej świadomej kadry na wodzie, tym bezpieczniej!