Wydrukuj

Szkolenia

Szanowni Państwo

Polski Związek Kajakowy od lat szkoli instruktorów kajakarstwa powszechnego, a szkolenia te cieszą się uznaniem zarówno wśród ich uczestników jak i przyszłych pracodawców. Przez lata zmieniała się nazwa uprawnień i forma szkoleń, co wynikało ze zmian w polskim ustawodawstwie, a także z konieczności dostosowywania się do panujących zmian społecznych.

W ostatnim czasie w całej Europie obserwujemy rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie. Polska nie pozostaje w tyle w pracach nad opracowywaniem ram. Członkowie Komisji Kajakarstwa Powszechnego  PZKaj czynnie uczestniczyli w procesie tworzenia polskich Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie.

W roku 2019 został wprowadzony modułowy system szkoleń, który powstał w oparciu o dyskusje wielu środowisk kajakowych. Dzięki temu każdy może wybrać dogodny dla niego termin i miejsce wybranego modułu i po pozytywnym zaliczeniu poszczególnych modułów zdobywa daną kwalifikację. System cały czas ewoluuje.

Prace nad systemem koordynuje Zespół ds. szkolenia przy Komisji Kajakarstwa Powszechnego PZKaj w składzie:

Marcin Madzia– Przewodniczący

Tomasz Kubiak

Bartosz Sawicki

Jerzy Świtek

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujący regulamin:

Zasady szkolenia kajakowego w pionie kajakarstwa powszechnego PZKaj

Załączniki do zasad szkolenia:

  1.  Regulamin kadry przewodnickiej i instruktorskiej w kajakarstwie powszechnym PZKaj
  2.   Instrukcja weryfikacji umiejętności indywidualnych oraz certyfikatów PSKK
  3.   Instrukcja szkolenia kadry kajakarstwa powszechnego PZKaj
  4.   Regulaminy Zespołów ds. Szkolenia, Weryfikacji oraz Odwołań
  5.   Wymagane doświadczenie kandydata aplikującego do kwalifikacji SIMS

WYKAZ KADRY KAJAKARSTWA POWSZECHNEGO PZKaj wg standardu SIMS (stan na dzień 7.09.2022)  

Dla zainteresowanych wcześniej obowiązujące regulaminy:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.12.2019 Komisja Kajakarstwa Powszechnego PZKaj złożyła wniosek o rejestrację kwalifikacji „Prowadzenie Spływów Kajakowych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacja odpowiada Przewodnikowi Kajakowemu i jest zgodna z Sektorowymi Ramami Kwalifikacji w Sporcie. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, opinię środowiskową i został przekazany do dalszego rozpatrywania.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdą Państwo na stronie www.instruktorzykajakowi.pl oraz u członka Komisji Kajakarstwa Powszechnego PZKaj ds. szkoleń – Marcina Madzi madras@o2.pl

Zachęcamy wszystkich do udziału w szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że każdy zdobędzie tu dla siebie nową wiedzę i umiejętności.  Pamiętajmy im więcej świadomej kadry na wodzie, tym bezpieczniej!