Walne Zgromadzenia

2024 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 27.04.2024 r, Wałcz

Sprawozdanie z działalności za 2023 r

Sprawozdanie finansowe – bilans za 2023 r

2023 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Statutowe, 2.12.2023 r, Wałcz

Protokół NWZS

2023 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 29.04.2023 r, Wałcz

Protokół WZS

 Sprawozdanie z działalności za 2022 r

 Sprawozdanie finansowe – bilans za 2022 r

2022 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 23.04.2022 r, Wałcz

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2021 r

Sprawozdanie finansowe – bilans za 2021 r

2021 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze-Wyborcze, 25.09.2021 r, Warszawa

 Protokół WZSW

Sprawozdanie z działalności za lata 2017-2021

2021 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 29.05.2021 r, Poznań

Sprawozdanie z działalności za 2020 r

Bilans 2020 r