Zespół ds. SUP

1. Jakub Sitkowski – przewodniczący
tel. 513 955 566
sitkowskijakub@gmail.com
2. Izabela Dylewska
tel. 782 592 684
iza.dylewska@disport.com.pl
3. Hubert Tobis
tel. 600 934 216
huberttobis@gmail.com

Zainteresowanych działalnością SUP prosimy o nawiązywanie kontaktu bezpośrednio z członkami Zespołu.