Druki do pobrania

E-mail ogólny Kolegium Sędziów – ks@pzkaj.pl

Druki do pobrania

 • Zmiana / Wycofanie
 • Dogłoszenie osady 
 • Raport rozjemcy – lewy
 • Raport rozjemcy – prawy  
 • Raport startera
 • Raport linii mety
 • Raport linii mety – wyścig długodystansowy  
 • Kontrola łodzi
 • Protest
 • Odwołanie
 • Pokwitowanie
 • Dyskwalifikacja
 • Sprawozdanie Sędziego Głównego
 • Wniosek o podwyższenie klasy
 • Instrukcja EPS
 • Wniosek o założenie profilu na EPS