Komisje sędziowskie

E-mail ogólny Kolegium Sędziów – ks@pzkaj.pl

Komisje sędziowskie powołane na regaty centralne