Biuro

Sekretarz Generalna
Jolanta Rzepka jolanta.rzepka@pzkaj.pl 503 005 759
Sekretariat
office@pzkaj.pl tel./fax 22 837 14 70 tel. 22 837 40 59
Karolina Kutyłowska
zaświadczenia / elektroniczny system zgłoszeń (badania, licencje)
karolina.kutylowska@pzkaj.pl 695 795 256
Pion administracyjny
1. Agata Sosińska
kierownik biura / Szkoły Mistrzostwa Sportowego / sprawy Zarządu /  OSSM / sprzęt sportowy
agata.sosinska@pzkaj.pl 510 934 051
 Pion szkolenia
1. Ewelina Staniszewska
elektroniczny system zgłoszeń / wnioski do MSiT (np. stypendia, Team100)
ewelina.staniszewska@pzkaj.pl 533 934 118
2. Aleksandra Jagielińska
szkolenie krajowe / badania / powołania 
aleksandra.jagielinska@pzkaj.pl 533 934 119
3. Maciej Zawadzki
szkolenie zagraniczne / zgrupowania / powołania
maciej.zawadzki@pzkaj.pl 695 795 251
4. Magdalena Karolina Samoszak
federacje międzynarodowe / parakajakarstwo / edukacja kajakowa – sport powszechny / imprezy międzynarodowe – promocja
karolina.samoszak@pzkaj.pl 510 934 115
5. Stefan Kapica
sporty nieolimpijskie / zawody krajowe / System Sportu Młodzieżowego
stefan.kapica@pzkaj.pl 695 795 281
Księgowość i kadry
1. Irena Gajewska
główna księgowa
irena.gajewska@pzkaj.pl 695 795 250
2. Paweł Rodzoch
z-ca głównej księgowej
pawel.rodzoch@pzkaj.pl 695 795 255
3. Marta Kornacka–Wojas
księgowa
marta.kornacka-wojas@pzkaj.pl 695 795 259
4. Agnieszka Nowakowska
kadry
agnieszka.nowakowska@pzkaj.pl 695 795 234
5. Iwona Bodecka
księgowa
iwona.bodecka@pzkaj.pl
6. Iwona Drewnik
księgowa
iwona.drewnik@pzkaj.pl 510 934 146
Inne
1. Inspektor Ochrony Danych ido@pzkaj.pl 22 837 14 70