Zamówienia publiczne

UWAGA!

Wszystkie otwarcia prowadzonych przez Polski Związek Kajakowy przetargów, ze względów na pandemię będą się odbywać bez udziału publiczności.

5.02.2024

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 14 lutego 2024 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Przetarg na obsługę podróży zagranicznych 

28.07.2023

Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Water Sport Equipment Group Sp. z o.o. sp. k, ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa, której przyznano 100,00 pkt. w jedynym kryterium jakim była cena (cena 100%). Wybrana oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie została odrzucona. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.

21.07.2023

Przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę kajaków i kanadyjek prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.)

Termin składania ofert: 28 lipca 2023 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2023 r. godz. 11:30

Przetarg na dostawę kajaków i kanadyjek

Formularz edytowalny

20.06.2023

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych/odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego.. Najkorzystniejsze oferty przedstawili:

 • Predman Artur Jankowski
 • Vita Sport Robert Orłowski
 • Puromedica sp. z o.o.
 • Miller Farmacja sp. z o.o.
 • Vitargo SportEnergy sp. z o.o.
 • Olimp laboratories sp. z o.o.
 • Marek Wrzesiński  Barbara Wrzesińska Sp. Jawna

Zestawienie ofert uznanych za najkorzystniejsze w poszczególnych częściach znajduje się w załączniku do niniejszej informacji. W pozostałym zakresie przetarg został unieważniony.

Załącznik

30.03.2023

Organizator Polski Związek Kajakowy informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na dostawę strojów sportowych dla  zawodników Polskiego Związku Kajakowego złożył wykonawca – CMT Polska sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ołowiana 18.

W przetargu wpłynęła jedna oferta. 

Protokół 

30.03.2023

Organizator Polski Związek Kajakowy informuje, że postanowił zawrzeć umowę z wykonawcą, który złożył ofertę w przetargu prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na najem samochodów do transportu sprzętu i zawodników Polskiego Związku Kajakowego   – transport slalom kajakowy seniorzy i FRKF slalom juniorzy U-23.

Organizator informuje, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez  Krakowski Klub Kajakowy ul .Kolna 2 Kraków.

W przetargu wpłynęła 1 oferta na  I i II część.

Protokół 

17.03.2023

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę produktów aptecznych / odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 31 marca 2023 r. godz. 10:00 
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Przetarg na dostawę produktów aptecznych / odżywek 

13.03.2023

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 21 marca 2023 r. godz. 10:00

Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Przetarg na dostawę strojów sportowych

15.02.2023

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na najem samochodów /busów, autobusów/ do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

SLALOM KAJAKOWY (seniorzy, U23 i juniorzy)

Termin składania ofert: 23 lutego 2023 r. godz. 10:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Przetarg na najem samochodów – slalom kajakowy

6.02.2023

Organizator Polski Związek Kajakowy informuje, że postanowił zawrzeć umowy ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przetargu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego, niepodlegające odrzuceniu dopuszczając tym samym w częściach, w których zostało złożonych kilka ofert podział poszczególnych wyjazdów pomiędzy wykonawców.

Protokół

 9.01.2023

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na najem samochodów /busów, autobusów/ do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

SPRINT KAJAKOWY (seniorzy, seniorki kajakarki, seniorzy kajakarze, seniorki kanadyjkarki, seniorzy kanadyjkarze, juniorzy i U23)

Termin składania ofert: 19 stycznia 2023 r. godz. 10:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Przetarg na najem samochodów – sprint kajakowy

22.03.2022

Organizator Polski Związek Kajakowy informuje, że postanowił zawrzeć umowy ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przetargu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego, niepodlegające odrzuceniu dopuszczając tym samym w częściach, w których zostało złożonych kilka ofert podział poszczególnych wyjazdów pomiędzy wykonawców.

Protokół

21.02.2022

Organizator Polski Związek Kajakowy informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego złożył wykonawca – Termax Rogoziecka Karolina z siedzibą w Miętkowie ul Ogrodowa 13b – cena 108,732zł brutto

16.02.2022

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na najem samochodów /busów, autobusów/ wraz z przyczepami do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

SPRINT KAJAKOWY (seniorzy, seniorki kajakarki, seniorzy kajakarze, seniorki kanadyjkarki, seniorzy kanadyjkarze, juniorzy i U23)

Termin składania ofert: 3 marca 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na najem samochodów – sprint kajakowy

16.02.2022

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na najem samochodów /busów, autobusów/ wraz z przyczepami do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

SLALOM KAJAKOWY (seniorzy, U23, juniorzy)

Termin składania ofert: 3 marca 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na najem samochodów – slalom kajakowy

26.01.2022

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu na sukcesywną dostawę odżywek. Najkorzystniejsze oferty przedstawili:

 • Apteka Miller;
 • Predman;
 • Ven Natura;
 • Vita Sport;
 • Suport 4 Sport;
 • Puromedica Sp z.o.o;
 • Centrum Sprzedaży Odżywek;
 • Apteka Ratuszowa.

Najkorzystniejsze oferty

20.01.2022

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 15 lutego 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na dostawę strojów sportowych

11.01.2022

Organizator – Polski Związek Kajakowy odwołuje przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego.

10.01.2022

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez konsorcjum Travel Consierge A. Szewczak, M. Sadoch sp.j i Time4Travel  sp.z o.o.

Wykonawca zaproponował cenę za wystawienie jednego biletu 0,01 zł i upust od ceny biletu lotniczego w wysokości 5 %.

31.12.2021

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę produktów aptecznych / odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 18 stycznia 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na dostawę produktów odżywek

31.12.2021

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 18 stycznia 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na dostawę strojów sportowych

20.12.2021

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 4 stycznia 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na bilety lotnicze

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia

19.03.2021

Organizator informuje, że za najkorzystniejsze oferty przedstawili:

 • CSO Ożarów;
 • OSS-Bydgoszcz;
 • Apteka Miller;
 • Fit Activ;
 • Vita Sport.

W/w uczestnicy uzyskali najwyższą ocenę zgodnie z kryteriami określonymi w Ogłoszeniu.

Najkorzystniejsze oferty

24.02.2021

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu, ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników PZKaj.

Termin składania ofert 11 marca 2021r.

Przetarg na sukcesywną dostawę odżywek

24.02.2021

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu na sukcesywną dostawę odżywek:

 • Puromedica Sp. z.o.o;
 • Suport 4 Sport;
 • Ven Natura – Andrzej Puciato;
 • Predman S.C;
 • Apteka Miller;
 • Olimp Sp. z.o.o;

Najkorzystniejsze oferty

24.02.2021

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę strojów sportowych:

 • CMT sp. z o. o z siedzibą w Bydgoszczy.
29.01.2021

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargach na transport:

 • Slalom kajakowy seniorzy i FRKF slalom juniorzy U23 – Aneta Kalisz Transport &Sport z siedzibą w Warszawie i Krakowski Klub Kajakowy z siedzibą w Krakowie 
 • Sprint kajakowy juniorzy i U-23  – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy
25.01.2021

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu, ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników PZKaj.

Ze względu na pandemię otwarcie ofert nie jest dostępne dla publiczności.

Termin składania ofert 18 lutego 2021r.

Przetarg na sukcesywną dostawę strojów sportowych

14.01.2021

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargach z terminem składania ofert do 11 stycznia 2021r. na:

 • Transport kandyjkarki seniorki – Canoe Sport Mariusz Szałkowski – Usługi Sportowo Rekreacyjne z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Transport kandyjkarze seniorzy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy i Usługi Transportowe Kanadyjkarze Seniorzy Kazimierz Augustyński
 • Transport sprint kajakowy seniorki – Kanu Sport z siedzibą w Komornikach
 • Transport sprint kajakowy seniorzy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy i Usługi Transportowe Kanadyjkarze Seniorzy Kazimierz Augustyński
14.01.2021

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Ze względu na pandemię otwarcie ofert nie jest dostępne dla publiczności.

Termin składania ofert 18 lutego 2021r.

Przetarg na sukcesywną dostawę odżywek

13.01.2021

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).
Termin składania ofert 26 stycznia 2021r.
Ze względu na pandemię otwarcie ofert nie jest dostępne dla publiczności.

Przetarg transport sprint juniorzy i U-23.

Przetarg transport slalom seniorzy, U-23, juniorzy.

15.10.2010 Regulamin udzielania zamówień publicznych.