Okręgowe Związki Kajakowe

 1. OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Borowska 1/3
  50-529 WROCŁAW
 2. KUJAWSKO – POMORSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Gdańska 163 pokój 124
  85-674 BYDGOSZCZ
  tel: +48 (52) 340 01 39 https://www.kpzkaj.org.pl/
 3. LUBELSKO-PODKARPACKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Krężnicka 6
  20-518 LUBLIN
 4. LUBUSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Fabryczna 177
  66-400 GORZÓW WLKP.
 5. ŁÓDZKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Mościckiego 3
  97-200 TOMASZÓW MAZ.
 6. MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Ks.Józefa 24a
  30-206 KRAKÓW  http://www.mzkaj.pl/
 7. MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  Wybrzeże Gdyńskie 2
  01-531 WARSZAWA
 8. NOWOSĄDECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Barbackiego 46/4
  33-300 NOWY SĄCZ  http://nozk.sacz.pl/
 9. OPOLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Damrota 6

  45-064 OPOLE
 10. PODLASKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. mjr H. Sucharskiego 15
  16-300 AUGUSTÓW
 11. POMORSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  al. Zwycięstwa 51
  80-231 GDAŃSK
 12. ŚLĄSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Trzech Stawów 10
  40-289 KATOWICE
 13. WARMIŃSKO-MAZURSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Głowackiego 27a
  10-563 OLSZTYN
 14. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
  ul. Reymonta 35
  60-791 POZNAŃ   http://www.wzkaj.poznan.pl/