Zmarł Krzysztof Pochwała

Msza żałobna zostanie odprawiona 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 9:30 w kościele pw. Św. Kazimierza w Nowym Sączu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich.

 

 

Konferencja sędziów

W dniach 24-26 listopada 2023 roku w ośrodku Kolna w Krakowie odbyła się konferencja sędziów slalomu, kayak cross i zjazdu.

Głównymi prelegentami byli Jadwiga Nieć, Piotr Prusak – trener koordynator kayak cross, Jakub Chojnowski – trener główny slalomu kajakowego, Marcin Książek. W piątek omówione zostały sprawozdania Sędziów Głównych Regat Centralnych i sprawozdania sędziów międzynarodowych, którzy uczestniczyli w zawodach poza naszym kraju. W następnym dniu omawiane były kwestie regulaminowe ze szczególnym naciskiem na pracę w biurze dotyczące obliczeń wyników w kayak cross.  25 listopada zaproszeni goście Grzegorz Kotowicz Prezes PZKaj. i Wiceprezesi: ds. slalomu Bogusław Popiela, Piotr Szczeszek do spraw promocji i rozwoju w swoim wystąpieniu przekazali informacje dotyczące funkcjonowania i planów PZKaj. oraz rozwoju slalomu kajakowego. Wręczyli sędziom, którzy pracowali w trakcie Igrzysk Europejskich Certyfikat Uczestnictwa. W poobiednich zajęciach warsztatowych uczestnicy konferencji w grupach ustalali kolejność zawodników na mecie w kayak cross. Podczas podsumowania wystąpiła dyskusja dotycząca kolejności trzech zawodników na mecie, którzy popełnili ten sam błąd na tej samej bramce, lecz metę przekroczyli w różnej kolejności. Zostało sformułowane pytanie i przesłane do ICF jak ustalić kolejność – czy zgodnie z kolejnością na mecie, czy według miejsc zajętych w time trialu. W swojej prezentacji Trener Główny Slalomu Jakub Chojnowski zaprezentował wyniki, podsumował sezon 2023 oraz omówił koncepcję organizacyjno-szkoleniową slalomu w roku 2024. Na zakończenie wystąpił Grzegorz Danek Wiceprezes Klubu Sportowego „Start” w Nowym Sączu, który omówił obowiązki organizatora i związane z tym trudności podczas organizowania zawodów. Kursokonferencja zakończyła się w niedziele omówieniem projektu kalendarza imprez krajowych i międzynarodowych przez członka Zarządu PZKaj. Józefa Niecia. Alicja Stanuch w swoim wystąpieniu przypomniała warunki nadawania poszczególnych klas sędziowskich i wskazała sędziów którzy mogą w przyszłym roku podnieść swoją klasę. W podsumowaniu Jadwiga Nieć członek KS PZKaj., przewodnicząca NOKS w Nowym Sączu omówiła wnioski z poprzednich konferencji oraz wypracowane na zakończonej.

Wysokość Ryczałtów Sędziowskich na zawody rangi Mistrzostw Polski i regat centralnych

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego uchwałą nr 03/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. ustalił wysokość Ryczałtów Sędziowskich na zawody rangi Mistrzostw Polski i regat centralnych według stawek ministerialnych przy organizacji OOM w danym roku.

Komunikat

2024 stawki obowiązują następujące stawki:

Sędzia stawka brutto:
do 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
do 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
do 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin,

Sędzia Główny stawka brutto:
do 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
do 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
do 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

Stawki ryczałtów sędziowskich zawodów rangi terenowej mogą pozostać na niezmienionym poziomie tj. nie mniej niż 110 zł brutto za dzień pracy.

Zmarł Zenon vel Maciej Jankowiak

Ze smutkiem informujemy, że zmarł Zenon vel Maciej Jankowiak.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się  19 grudnia o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym Poznań Spławie.

Kurs sędziowski specjalności SUP

Kolegium Sędziów ogłasza nabór na kurs sędziowski specjalności SUP.

Kurs zostanie podzielony na 2 główne części:

 1. teoretyczna – minimum 3 sesje on-line: pomiędzy 13-24.06.2022r w godzinach popołudniowych (konieczność instalacji aplikacji Zoom oraz Teams)
 2. praktyczna – 25-26.06 Jastarnia, podczas III Mistrzostw Polski SUP

Warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień jest uczestnictwo w 100% zajęć oraz zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Podczas części praktycznej organizator nie zapewnia zakwaterowania, ryczałtów oraz zwrotów kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2022r. do godziny 20.00 poprzez rejestrację google:

https://forms.gle/STbwteVcrTvK92Q98

 

2022 FISU World University Championships – 2022 FISU Akademickie Mistrzostwa Świata

Kolegium Sędziów PZKaj. wyznaczyło skład komisji sędziowskiej na regaty Akademickich Mistrzostw Świata organizacji FISU, które odbędą się 16-18 września 2022 roku w Bydgoszczy na torze Brdyujście. Sędzią Głównym regat będzie Róża Banasik-Zarańska – sędzia z uprawnieniami międzynarodowymi. Gratulujemy i życzymy sukcesu.

Więcej informacji o regatach można znaleźć na:

Facebooku

Stronie www

Lista powołanych sędziów jest taka sama jak na Mistrzostwa Polski Seniorów, które mają być oficjalnym sprawdzianem przed Akademickimi Mistrzostwami Świata.

Kolegium Sędziów PZKaj. ma zaszczyt poinformować, że 12-14 sierpnia 2022roku na torze w Brdyujściu odbędą się 2022 ICF MASTERS CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS. W związku z wprowadzeniem nowej imprezy do kalendarza regat w Polsce, zachęcamy Przewodniczących OKS do zgłaszania kandydatur do składu komisji.

Obsada sędziowska.

Szkolenie sędziów przed sezonem – okręg wielkopolski

W sobotę 2 kwietnia o godzinie 12.30 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Kajakowego odbyło się doszkolenie sędziów przed sezonem, które prowadziła Przewodnicząca KS przy WZKaj Jolanta Rzepka.

Zebranych przywitał Prezes WZKaj – sędzia klasy pierwszej Ireneusz Pracharczyk. Po części wstępnej szkolenia, sędziowie przystąpili do omawiania zagadnień z Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego dzieląc się swoją wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem.

Na koniec omówione zostały plany na nadchodzący sezon 2022. Obecni sędziowie otrzymali upominek od WZKaj.

Kolegium Sędziów PZKaj. zachęca wszystkie okręgi do przesyłania krótkiego podsumowania doszkoleń z okręgu. Przypominamy, że w dziale EDUKACJA dostępny jest materiał przygotowany przez KS PZKaj.

 Doszkolenie sędziów przed sezonem 2022.

 

 

 

Seminarium ICF

Nabór kandydatów na Seminarium ICF

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego informuje o naborze kandydatów na sędziego międzynarodowego specjalności kajakarstwa klasycznego (Canoe Sprint).

liczba miejsc: 2.

Zgłoszenie kandydata dokonuje Przewodniczący OKS. Wniosek należy przesłać na adres: jolanta.rzepka@pzkaj.pl do dnia 3 kwietnia 2022 roku do godziny 21.00.

Kolegium Sędziów PZKaj przypomina, że zgodnie z Regulaminem sędziów kajakarstwa oraz tryb i warunki nadawania klas sędziowskich, §11:

 1. Kandydatem może zostać sędzia, który:
 • legitymuje się 5-letnim, aktywnym stażem sędziowskim w pracach komisji sędziowskich krajowych regat centralnych;
 • posiada minimum I klasę sędziowską;
 • jest w wieku 25 – 65 lat;

W przypadku większej liczby zgłoszeń, Kolegium Sędziów PZKaj. powoła Komisję, która przeprowadzi egzamin wstępny wyłaniający dwóch kandydatów na Seminarium ICF.

Wysokość Ryczałtów Sędziowskich na zawody rangi Mistrzostw Polski i regat centralnych

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego uchwałą nr 03/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 postanowił poprzeć wniosek Przewodniczącej KS PZKaj Jolanty Rzepki i ustalił wysokość Ryczałtów Sędziowskich na zawody rangi Mistrzostw Polski i regat centralnych według stawek ministerialnych przy organizacji OOM w danym roku.

Uchwała

2022 stawki obowiązują następujące stawki:

Sędzia stawka brutto:
do 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
do 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
do 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin,

Sędzia Główny stawka brutto:
do 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
do 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
do 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

Stawki ryczałtów sędziowskich zawodów rangi terenowej oraz dyscyplin nieolimpijskich mogą pozostać na niezmienionym poziomie tj. 110 zł brutto za dzień pracy.

Konferencje sędziowskie w grudniu 2021

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego na 2022 rok życzy wszystkim sędziom oraz sympatykom kajakarstwa wszelkiej pomyślności. Niech nadchodzący 2022 rok przyniesie Wam pomyślność, zadowolenie z podjętych wyzwań oraz energie do realizacji nowych i trafnych pomysłów.

W ostatnim miesiącu 2021 roku odbyły się dwie konferencje sędziowskie, obie zorganizowane zostały w ośrodku na Kolnej w Krakowie.

3-5 grudnia odbyła się kursokonferencja sędziów kajakarstwa slalomowego, extreme i zjazdu gdzie głównymi prelegentami byli Jadwiga i Józef Nieć. Podczas konferencji omawiane były kwestie regulaminowe ze szczególnym naciskiem na przypomnienie warunków nadawania poszczególnych klas sędziowskich. Omówione zostały sprawozdania Sędziów Głównych Regat Centralnych.

4 grudnia Wiceprezes ds. slalomu Bogusław Popiela w swoim wystąpieniu przekazał informacje dot. funkcjonowania i planach PZKaj. w oparciu o slalom kajakowy. Na sobotę zaplanowane były również Mikołajkowe Zawody w Slalomie Równoległym. Uczestnicy kursokonferencji sędziowali na stanowiskach na torze kajakowym i oceniali przejazdy zawodników na bramkach a następnie dokonali analizy pracy oraz materiału nagranego podczas zawodów. Przy tej okazji Jadwiga Nieć – przedstawicielka KS PZKaj. ds. slalomu przypomniała o obiegu dokumentacji podczas zawodów.

Trener Główny Slalomu Jakub Chojnowski zaprezentował wyniki, podsumował sezon 2021 oraz omówił koncepcję organizacyjno-szkoleniową slalomu na lata 2022-2024 a na zakończenie wystąpiła Jolanta Rzepka – Przewodnicząca KS PZKaj., która przekazała informacje o pracy KS PZKaj.

Kursokonferencja zakończyła się w niedziele omówieniem projektu kalendarza imprez kajakowych i międzynarodowych przez członka Zarządu PZKaj. Józefa Niecia.

17-19 grudnia odbyła się konferencja sędziowska głównie sędziów kajakarstwa klasycznego i maratonu.

17 grudnia gościem specjalnym był Prezes KKK Kraków Zbigniew Miązek, który zaprezentował koncepcję budowy toru regatowego dla kajakarstwa klasycznego na Kolnej w Krakowie. Po wystąpieniu Prezesa, Jolanta Rzepka przypomniała co działo się w ostatnich miesiącach w PZKaj. Zaprezentowane zostały wszystkie komisje działające w PZKaj. oraz nowy Zarząd PZKaj. Przewodnicząca omówiła dostępną dla wszystkich na stronie www.pzkaj.pl historię sędziowań, sposób jej tworzenia oraz przypomniała o konieczności sprawozdawczości z regat.

18 grudnia był dniem, w którym sędziowie specjalności kajakarstwo klasyczne i maraton mogli zapoznać się z tajnikami sędziowania slalomu kajakowego. Po krótkim wstępie i omówieniu przez Jadwigę i Józefa Nieć charakterystyki slalomu, uczestnicy konferencji mogli na żywo sędziować przejazdy najlepszych zawodników Kadry Narodowej, którzy w tym samym czasie odbywali treningi na Kolnej. Po części praktycznej nastąpiło podsumowanie oraz dyskusja.

Panel poobiedni był przeznaczony na pracę w grupach. Tematem przewodnim było utworzenie dokumentu pomagającego Przewodniczącym Okręgowych Kolegiów Sędziów przeprowadzić przed sezonem obowiązkowe doszkolenie dla sędziów z okręgu. Wyniki pracy będą już niebawem dostępne w dziale edukacja. Po zakończeniu prac Róża Banasik-Zarańska zaprezentowała zmiany w regulaminie ICF otwierając tym samym konsultacje dotyczące zmiany przepisów obowiązujących w kraju.

Ostatniego dnia zaprezentowane zostały sprawozdania Sędziów Głównych z regat centralnych. Obecni Sędziowie Główni szczegółowo omówili sytuacje problematyczne, jakie miały miejsce podczas regat oraz zaprezentowali metodykę rozwiązywania trudnych spraw jakie ich spotkały na zawodach. Kolejno Andrzej Mielnik przedstawił sprawozdanie z Mistrzostw Polski w Maratonie i wraz z Markiem Stannym zaprezentowali zagadnienie sędziowania maratonu.

Ostatnim elementem konferencji było przedstawienie sprawozdań z regat międzynarodowych. Róża Banasik-Zarańska opowiedziała o Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio 2020. Wraz z Jolantą Rzepka krótko omówiły imprezy, których uczestniczyły. Po podsumowaniu nastąpiło zakończenie konferencji.

Kolegium Sędziów PZKaj. serdecznie dziękuje uczestnikom obu konferencji za przybycie i czynny udział. Wszystkich sędziów zachęcamy do śledzenia strony www.pzkaj.pl

Historia sędziowań

Mamy to !!! Historia sędziowań z ostatnich lat jest już dostępna.

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego udostępniło historię sędziowań, która stworzona została na podstawie przesyłanych sprawozdań Sędziów Głównych regat. Materiał jest dostępny w zakładce Kolegium Sędziów –> Statystyki Sędziowań.

Nie możesz wyszukać regat, na których sędziowałeś – zapytaj Sędziego Głównego czy wysłał sprawozdanie. Kolegium Sędziów PZKaj. zachęca do przesyłania wymaganej dokumentacji na adres ks@pzkaj.pl.

Kolegium Sędziów PZKaj zaprasza na Konferencję Sędziowską

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informuje, że jeszcze w tym roku odbędzie się Konferencja Sędziowska, która będzie miała miejsce na obiektach toru slalomu kajakowego Kolna w Krakowie w terminie 17-19.12.2021.

 

 

Ramowy program:

17.12.2021- przyjazd uczestników

18.12.2021 – Konferencja

19.12.2021 – wyjazd

Z każdego okręgu zapraszamy przede wszystkim Przewodniczącego, Sekretarza/Zastępcę + 1 osobę.

Każda osoba biorąca udział w Konferencji musi posiadać aktualną licencję sędziowską oraz musi być aktywnym sędzią w ostatnich 3 latach.

Termin zgłoszeń upływa 28.11.2021r. (niedziela) 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na: ks@pzkaj.pl

Członkowie Kolegium Sędziów PZKaj nie wliczają się do limitu osób z okręgu.

Zwrot kosztów podróży: II klasa TLK.

Ponieważ pozostał tylko miesiąc do rozpoczęcia Konferencji Sędziowskiej, w przypadku małej liczby zgłoszeń, Kolegium Sędziów PZKaj zastrzega prawo do rezygnacji z akcji.

Jolanta Rzepka

​Przewodnicząca Kolegium Sędziów PZKaj

Po wyborach Kolegium Sędziów PZKaj organizowanych w Poznaniu, sędziowie powrócili do swoich obowiązków

Po wyborach Kolegium Sędziów PZKaj organizowanych w Poznaniu sędziowie szybko powrócili do obowiązków. W ostatnich dwóch miesiącach wszystkie specjalności były bardzo zajęte i realizowały założenia kalendarza regat centralnych i międzynarodowych na sezon 2021.

Kajakarstwo Klasyczne:

 • LOTTO 84. Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie klasycznym im. Zbigniewa Olkiewicza, Bydgoszcz – Sędzia Główny Andrzej Zaremba,
 • ICF Junior & U-23 Canoe Sprint World Championships – Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców w kajakarstwie, Portugalia – Jolanta Rzepka – Chief Judge
 • Mistrzostwa Polski Masters, Wałcz – Sędzia Główny Lesław Duma,
 • Mistrzostwa Polski w Maratonie, Sztum – Sędzia Główny Andrzej Mielnik,
 • 2021 ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships – Mistrzostwa Świata w Sprincie Kajakowym i Parakajakarstwie, Dania – Jolanta Rzepka – liniowy,
 • PP Juniorów – Ogólnopolska Jesienna Konsultacja Szkoleniowa, Wałcz – Sędzia Główny Ireneusz Budziński.

Slalom:

 • 2021 ICF Masters Canoe Slalom World Championships – Mistrzostwa Świata Masterów, Kraków Kolna,
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (U-23) w Slalomie Kajakowym, 16. Memoriał Roberta Korzeniewskiego, Liga Młodzików 6/2021, Puchar Polski 5/2021, Drzewica – Sędzia Główny Krzysztof Pochwała,
 • Lotto 78. Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Zjeździe Kajakowym i Sprincie Górskim, – MP 2021 Masters w Zjeździe – Szczawnica – Sędzia Główny Alicja Stanuch.

Kajak Polo:

 • LOTTO 24 Mistrzostwa Polski Seniorów /2 Mistrzostwa Polski Młodzików, Kaniów – Sędzia Główny Paweł Kalinowski.

We wrześniu Róża Banasik-Zarańska brała udział w XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich stając się tym samym jedyną polską reprezentantką sędziów podczas Igrzysk Paraolimpijskich.  Na świętowanie sukcesu nie miała dużo czasu, ponieważ prosto z Tokio Róża udała się nad Balaton, gdzie w roli eksperta sędziowała drugie w historii, przy udziale szkolonej przez nią komisji sędziowskiej, Mistrzostwa Świata w SUP. Róża Banasik-Zarańska została powołana do Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata SUP organizowanych w 2022 roku w Gdyni.

25 września odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Polskiego Związku Kajakowego, podczas którego delegaci wybierali władze Związku na lata 2021-2024. Prezesem PZKaj został dwukrotny brązowy medalista olimpijski z Barcelony (1992) K2 1000 m oraz Sydney (2000) K4 1000 m, Grzegorz Kotowicz. Członkiem Zarządu PZKaj została Przewodnicząca KS PZKaj Jolanta Rzepka, która objęła funkcję Sekretarza Generalnego Związku. Delegaci zadecydowali, że w Zarządzie PZKaj będą osoby, które stanowią silną reprezentację aktywnych sędziów, są nimi: Józef Nieć – slalom, Jacek Sztuba – kajak polo oraz slalom, Jakub Sitkowski – SUP, Uta Kühn – freestyle.

Zgodnie z przekazywanymi informacjami, Przewodnicząca KS PZKaj w październiku zakończyła produkcję licencji sędziowskich. Zostaną one przekazane do okręgów oraz przedstawicieli specjalności, aby przed kolejnym sezonem trafiły do właścicieli.

Kolegium Sędziów PZKaj z niecierpliwością oczekuje sprawozdań z działalności OKS za okres grudzień poprzedni sezon – listopad obecny sezon. Sprawozdania prosimy przesyłać na adres: ks@pzkaj.pl  .

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego na kadencję 2021-2024

21 sierpnia odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego na kadencję 2021-2024.

Przewodniczącą została Jolanta Rzepka, która od 2019 roku pełniła obowiązki Przewodniczącej Kolegium Sędziów PZKaj.
Zastępcą Przewodniczącej KS PZKaj został Marek Stanny a funkcję sekretarza pełnić będzie Anita Kaczmarek.

Delegaci zadecydowali, że skład Kolegium Sędziów PZKaj reprezentowany będzie przez:
Róża Banasik-Zarańska – członek KS PZKaj ds. kajakarstwa klasycznego i maratonu, sprawy międzynarodowe
Jadwiga Nieć – członek KS PZKaj ds. slalomu
Marta Bugaj – członek KS PZKaj ds. kajak polo
Elżbieta Jaworska – członek KS PZKaj ds. kajakarstwa powszechnego
Tomasz Leszczyński – członek KS PZKaj ds. smoczych łodzi
Łukasz Waśko – członek KS PZKaj ds freestyle