Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

27 kwietnia 2024 r. (sobota) na terenie COS OPO Wałcz, godz. 16:30.

 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia br.

 

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Zaproszenie

Porządek obrad WZS-projekt                                 Regulamin obrad-projekt

        Druk zgłoszenia na WZS                      Zasady uczestnictwa w WZS

                                   Bilans                                Sprawozdanie z działalności PZKaj 2023 

Projekt zmian Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej

Wszystkie materiały zostaną rozesłane do członków PZKaj i opublikowane na stronie, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Statutu PZKaj, najpóźniej na 14 dni przed WZS.