Kurs instruktora SUP

W dniu 22 września rozpocznie się kurs instruktora sportu w specjalności SUP (Stand Up Paddling).

Kurs będzie podzielony na 2 części:

  • pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej (praca własna kursantów – z tej części zwolnieni będą absolwenci kierunków wychowanie fizycznej i sport).
  • druga część będzie realizowana w dniach od 22 do 26 września, w formie ciągłej w Gorzowie Wlkp.

W dniu 9 października odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną.

Koszt udziału w kursie to 1.800,00 zł. W cenie znajduje się: opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć.

Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienia w zakresie własnym. Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Szczegółowych informacji udziela:

Jakub Sitkowski

tel 513 955 566

dr Mateusz Rynkiewicz

tel 796 143 683

sportkurs@gmail.com

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, iż

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

25 września 2021 r. w hotelu ORBIS SA oddział NOVOTEL Airport w Warszawie
przy ul. 1 Sierpnia 1.

ORYGINALNIE podpisany druk zgłoszenia wraz ze stosownym upoważnieniem należy
przesyłać do biura PZKaj w nieprzekraczalnym terminie do 10 września!
(liczy się data stempla pocztowego)

druk zgłoszenia                                 zasady uczestnictwa

projekt porządku obrad                            projekt regulaminu obrad

sprawozdanie z działalności PZKaj za lata 2017-2021

Informacja uzupełniająca do regulaminu obrad WZSW – propozycja zmian

Sposób wyłonienia reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w maratonie kajakowym w 2021 roku

Polski Związek Kajakowy informuje o sposobie wyłonienia  reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w maratonie kajakowym w 2021 roku:

  1. Mistrzostwa Europy w maratonie kajakowym (Moskwa/Rosja, 08-11.07.2020)
    – podstawą do selekcji będą wyniki uzyskane podczas 37 Długodystansowych Mistrzostw Polski (Wolsztyn, 11-13.06.2021), a w dalszej kolejności wyniki z lat ubiegłych.

Kwalifikacje dotyczy najlepszych zawodników w kategorii senior K-1 i C-1 (3 mężczyzn i 2 kobiet).

  1. Mistrzostwa Świata w maratonie kajakowym (Bascov/Rumunia, 30.09-3.10.2021)
    – podstawą do selekcji będą wyniki uzyskane podczas 35 Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym (Sztum, 11-12.09.2021), a w dalszej kolejności wyniki z lat ubiegłych.

W sytuacjach wymagających weryfikacji, Polski Związek Kajakowy zastrzega sobie przeprowadzenie dodatkowych sprawdzianów podczas konsultacji wewnętrznej.