Zbiory Andrzeja Kobalczyka

Zdjęcia ze zbiorów Andrzeja Kobalczyka dyr. Skansenu Rzeki Pilicy.

Spała, rok 1937, Prezydent R.P. Ignacy Mościcki.
Spała, rok 1937, Prezydent R.P. Ignacy Mościcki.
Spotkanie tomaszowskich harcerzy-wodniaków, członków IV Drużyny Wodnej ZHP im. Jana Kilińskiego z Prezydentem RP Ignacym Mościckim, którzy przypłynęli kajakami do Spały (być może na doroczne Święto PW i WF). Pierwszy od lewej – Mieczysław Kaźmirowski, trzeci od prawej – Benjamin Adamski. Zdjęcie wykonane w 2 poł. lat 30. w Spale.