Wydrukuj

Zbiory Tadeusza Wróblewskiego

Zdjęcia ze zbiorów Tadeusza Wróblewskiego


Igrzyska Olimpijskie w Seulu 1988 r.  tor regatowy. Od lewej: Teodor Kocerka, Janusz Koszewski, Stanisław Paszczyk (Szef misji olimp.) Aleksander Kwaśniewski (Prezes PKOl.) Tadeusz Wróblewski i Janusz Tracewski.

W drodze na Turniej Nadziei Olimpijskich w Tatabanya (Węgry) 1965 rok. Reprezentacja juniorów. Od lewej: Ryszard Nojda, Zenon Szeszkowski, Kazimierz Nikin, Tadeusz Wróblewski, Andrzej Iwańczyk.

4-mecz POL-HOL-YUG-BEL 1966 Deventer Holandia. Od lewej: Elżbieta Gruchała, Zofia Kowal, Elżbieta Hauptman. W drugim rzędzie: Zbigniew Niewiadomski, Wiesław Kołosiński, Tadeusz Wróblewski. W głębi Jerzy Dziadkowiec.