Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

25 lipca 2020 r. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 10 lipca br.

Udział delegata w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Polskiego Związku Kajakowego
odbywa się na koszt jednostki delegującej.

Porządek obrad WZS                                     Regulamin obrad WZS

Druk zgłoszenia na WZS                                   Zasady uczestnictwa WZS

                           Bilans 2019                                   Sprawozdanie z działalności PZKaj. 2019

Zgłoszenia przysłane po 10 lipca br. nie będą uwzględniane.