Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W dniu 23 kwietnia 2022r. w Wałczu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego za 2021r. Spotkanie delegatów miało miejsce w trakcie organizowanego przez PZKaj Pucharu Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych Seniorów, Pucharu Polski Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych Juniorów, które miały miejsce w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu w dniach 22-24.04.2022r.

Zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Kajakowego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się corocznie do czego zobowiązuje Zarząd Statut PZKaj. Należy przypomnieć, że aktualny Statut Polskiego Związku Kajakowego z obowiązującymi zmianami został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Statutowym Polskiego Związku Kajakowego w dniu 28 kwietnia 2018r., natomiast zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę w dniu 15 czerwca 2018r.

W trakcie obrad Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne za 2021r., podkreślając szczególnie dokonania polskich kajakarzy podczas Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 – rozegranych w 2021r., podczas których reprezentacja Polski zdobyła dwa medale olimpijskie, w konkurencji K2 500m srebrny medal zdobyły Karolina Naja, Anna Puławska oraz w konkurencji K4 500m brązowy medal zdobyty przez Karolinę Naję, Annę Puławską, Justynę Iskrzycką, Helenę Wiśniewską. Podkreślił, że igrzyska olimpijskie są szczególnie ważne dla resortu sportu przyznającego dotacje, gdyż jest to, swoiste podsumowanie czteroletniej działalności polskich związków sportowych. Zwrócił uwagę, że w klasyfikacji medalowej Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 Polska zajęła 10 miejsce, natomiast w punktacji olimpijskiej znalazła się na 6 miejscu. Takie wyniki spowodowały, że systemie sportu polskiego Polski Związek Kajakowy znalazł się na drugim miejscu, za Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, co miało oczywisty wpływ na przyznane dotacje w 2022r.

W Kolejnym punkcie pod nieobecność Głównej Księgowej PZKaj Ireny Gajewskiej Prezes Grzegorz Kotowicz przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe. Przypomniał, że zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości , ustawy o sporcie i statutu Polskiego Związku Kajakowego Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza corocznie sporządzone sprawozdanie finansowe zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Prezes Grzegorz Kotowicz podkreślił, że Związek zrealizował wszystkie przyznane zadania publiczne a złożone rozliczenia za 2021 rok zostały przyjęte przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod względem finansowym i merytorycznym. Na koniec poinformował Delegatów, że w 2022 roku Związek podpisał już z Ministerstwem Sportu i Turystyki 5 umów na kwotę 18 721 886,00zł., natomiast w przygotowaniu są jeszcze 4 umowy na kwotę 1 924 500,00zł. na realizację zadań ze środków budżetu państwa, jak również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Członek Komisji Rewizyjnej Leszek Duma przedstawił sprawozdanie przygotowane przez Komisję Rewizyjną udzielającą absolutorium Zarządowi PZKaj opiniując pozytywnie gospodarowanie finansami publicznymi Polskiego Związku Kajakowego za 2021r.

Po wystąpieniach Delegaci jednomyślnie podjęli uchwały o zatwierdzeniu uchwał o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021r.

Podczas Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego nie zabrakło chwil miłych i wzruszających.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego Bogusław Popiela przedstawił propozycję podjęcia uchwały o nadaniu tytułu Prezesa Honorowego Polskiego Związku Kajakowego Tadeuszowi Wróblewskiemu. Delegaci jednomyślnie przyjęli zaproponowaną uchwałę, natomiast po jej przyjęciu, jeden z Delegatów zaproponował aby kolejne związane z członkostwem honorowym zostały przyjęte przez „aklamację”, co zostało zaakceptowane przez zgromadzonych, z zadowoleniem. Zatem Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz wraz z Wiceprezesem PZKaj ds. Kajakarstwa Klasycznego Adamem Seroczyńskim, Wiceprezesem ds. Kajakarstwa Slalomowego Bogusławem Popielą wręczyli lub przekazali wobec braku osób na Sali stosowne wyróżnienia:

 1. Januaremu Piaseckiemu – Tytuł Członka Honorowego Polskiego Związku Kajakowego;
 2. Andrzejowi Siemionowi Tytuł Członka Honorowego Polskiego Związku Kajakowego;
 3. Elżbiecie Jaworskiej – Tytuł Członek Honorowy Polskiego Związku Kajakowego – nadany pośmiertnie.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone następujące odznaczenia, medale, wyróżnienia dla:

 1. Tomasza Kosiaka – Złota Odznaka „Zasłużony dla Sportu” nadana przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka;
 2. Januarego Piaseckiego – Złota Odznaka „Zasłużony dla Sportu” nadana przez Ministra Sportu i Turystki Kamila Bortniczuka;
 3. Ryszarda Jękota – Złota Odznaka „Zasłużony dla Sportu” nadana przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka; W tym przypadku odznaka została przyznana 25 stycznia 2022r., kiedy Pan Ryszard Jękot jeszcze żył. Zmarł w dniu 4 marca 2022r., dlatego jest zgodna na przekazanie odznaczenia rodzinie. Odznaczenie odebrał przedstawiciel Klubu.
 4. Tomasz Kosiak – Złoty Medal „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” nadany przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego;
 5. January Piasecki – Złoty Medal „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” nadany przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego;

Panowie January Piasecki oraz Tomasz Kosiak dodatkowo otrzymali stosowny Dyplom wręczony przez Prezesa Polskiego Związku Kajakowego Grzegorza Kotowicza Wiceprezesa Adama Seroczyńskiego oraz Wiceprezesa Bogusława Popieli, z podziękowaniami, za lata pracy na rzecz rozwoju kajakarstwa w Polsce.

W trakcie uroczystości zostały również wręczone zaległe medale dla:

 1. Marty Walczykiewicz – Złoty medal „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” nadany przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego;
 2. Daniela Jędraszko – Złoty medal „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” nadany przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego;
 3. Tadeusza Wróblewskiego medal „100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”