Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

29 maja 2021 r. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3,
Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (sala na parterze).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 17 maja br.

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział
w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Porządek obrad WZS                                     Regulamin obrad WZS

Druk zgłoszenia na WZS                                   Zasady uczestnictwa WZS

                           Bilans 2020                                   Sprawozdanie z działalności PZKaj. 2020