Harmonogramy działań zgodnie z decyzjami ministerialnymi

 1. Szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
  2024/0029/0010/UDot/18/DSW z dnia 07.03.2024 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących 
  „Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2024 roku”
  dotacja              15.200.000,00 zł
  środki własne        390.000,00 zł
 2. Szkolenie centralne FRKF
  2024/00013/0018/SubB/DSW z dnia 19.03.2024 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”
  dotacja            10.570.00,00 zł
  środki własne    280.000,00 zł
 3.  Szkolenie nieolimpijskie
  2024/0059/0010/UDot/18/DSW z dnia 21.03.2024  r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2024 roku”
  dotacja                                          770.000,00 zł
  środki własne PZKaj./pozostałe    41.000,00 zł
 4. Szkolenie paraolimpijskie FRKF
  2024/0003/0018/SubC/DSW z dnia 15.03.2024 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku”
  dotacja             746.200,00 zł
  środki własne    23.500,00 zł
 5. Szkolenie grupowe OSSM 
  2024/0107/0018/SubB/DSW z dnia 14.06.2024 r.
  Wykaz trenerów i osób współpracujących 
  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży”
  dotacja             400.000,00 zł
  środki własne     10.250,00 zł
 6. Szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: