Zamówienia publiczne – old

14.02.2019

 

25.01.2019

 

 

25.01.2019

 

 

22.01.2019

 

 

 

18.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019

 

 

 

14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego IV 


Wybór podmiotu na najem samochodów do transportu sprzętu i obsługi podróży zagranicznych zawodników slalomu Polskiego Związku Kajakowego 


Wybór podmiotu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych i odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego 


Wybór podmiotu na najem samochodów wraz z przyczepami do transportu sprzętu i osób w trakcie podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego 

Załącznik nr 2 sprint   Załącznik nr 2 slalom 


Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego 

Organizator informuje o wyborze oferty:

Część 2 – grupa sprintu kanadyjkarzy seniorów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 63/15, cena  za 1 kilometr w kraju 2,21 zł brutto, za granicą 2,71 zł brutto.

W przetargu na część 2 wpłynęły dwie oferty.

Część 1 grupa slalomu młodzieży i juniorów

Organizator informuje o unieważnieniu przetargu w tej części.


Wybór podmiotu na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego 
Organizator informuje o wyborze oferty firmy CMT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 18 – cena 162.298,50 zł


Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego 

część 1 – sprint kobiety 
część 2 – sprint kobiety kanadyjkarki 
część 3 – sprint mężczyźni 

Organizator informuje o wyborze ofert:

Część 1 – Kanusport z siedzibą w Komornikach ul. Telimeny 33.

W przetargu na część 1. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 2 – Canoe – Sport Mariusz Szałkowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Kolejowa 24.

W przetargu na część 2. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 3- Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.


Wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego 

Informacja dodatkowa do przetargu  –

Organizator informuje o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum – Travel Concierge A. Szewczak  M. Sadoch sp. j. z siedzibą w Warszawie i Time4travel sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.

Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

 

26.08.2014 Dostawa pontonów składanych wraz z silnikiem .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
Modyfikacja SIWZ z 27.08.2014
Modyfikacja SIWZ z 28.08.2014Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.10.2010 Regulamin udzielania zamówień publicznych.
15.07.2010 W związku z nie złożeniem żadnej oferty na dostawę sprzętu sportowego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 166061-2010 zostaje unieważnione, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
25.06.2010 Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu sportowego do kajakarstwa klasycznego, slalomowego i do kajak polo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia