Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

23 kwietnia 2022 r. na terenie COS OPO Wałcz, godz. 20:30.

 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia br.

 

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Zaproszenie

Porządek obrad WZS                                 Regulamin obrad

        Druk zgłoszenia na WZS                      Zasady uczestnictwa w WZS

                                   Bilans                                Sprawozdanie z działalności PZKaj 2021

Wszystkie materiały zostaną rozesłane do członków PZKaj i opublikowane na stronie, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Statutu PZKaj, najpóźniej na 14 dni przed WZS.