Wydrukuj

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Kajakowego

W  dniu  22 listopada 2018 r. w  Warszawie, w siedzibie biura PZKaj. komisja konkursowa pod przewodnictwem Wiceprezes Uty Kühn, powołana na podstawie decyzji Zarządu Związku nr 44/2018 z dnia 05 listopada 2018 r., wyłoniła kandydaturę na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Kajakowego.

 

Na konkurs wpłynęły dwie oferty: pana Kajetana Broniewskiego oraz pana Łukasza Grocholskiego.

 

Po zapoznaniu się z dokumentami, komisja stwierdziła, że złożona oferta przez pana Kajetana Broniewskiego w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym, natomiast oferta złożona przez pana Łukasza Grocholskiego zawierała braki formalne.

 

Komisja stwierdziła, że oferta pana Kajetana Broniewskiego jest najlepszą spośród przedłożonych, ze względu na bogate doświadczenie kandydata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w pracy w związkach sportowych oraz wnikliwie sporządzony projekt organizacji pracy biura na okres 2 lat.

 

W związku z powyższym komisja jednogłośnie zarekomendowała kandydaturę pana Kajetana Broniewskiego na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Kajakowego, a uchwałą elektroniczną nr 51/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Zarząd ją zatwierdził.