Wydrukuj

Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2023-podsumowanie

W tym roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2023 w naszych imprezach wzięło udział 245 osób w tym 175 zawodników, 10 osób z obsługi instruktorskiej, technicznej, sędziowskiej i medycznej oraz 50 wolontariuszy z całej Polski. Odbyły się cztery imprezy zorganizowane przez cztery kluby stowarzyszone w Polskim Związku Kajakowym, a dzięki wysokiemu poziomowi organizacyjnemu i ciekawej formie:

 1. XXI Integracyjny Spływ Kajakowy KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ w terminie 13.05.2023 (Wisła) – Uczniowski KS FAN SPORT
 2. XIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy NIEPEŁNOSPRAWNYCH I EMERYTÓW w terminie 24.06.2023 (Radunia) – Stowarzyszenie Kajakowe WODNIAK
 3. XXXV Spływ Kajakowy INTEGRACJA 2023 w terminie 02-09.07.2023 (Wda) – Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
 4. Integracyjny Zlot Kajakowy PIENINY w terminie 21-22.07.2023 (Dunajec) – Kolejowy Klub Wodny 1929

Nadrzędnym celami programowymi tego przedsięwzięcia była integracja społeczna, integracja środowiska kajakarzy z osobami niepełnosprawnymi, wyrobienie cech umożliwiających współpracę w grupie i nawiązanie nowych kontaktów koleżeńskich., a także zwiększenie umiejętności kajakarskich uczestników z mniejszymi możliwościami aktywizacji sportowej.

Zakładane rezultaty i efekty rzeczowe to:

 • poprawa sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych i osób starszych poprzez kajakarstwo powszechne, utrzymanie dobrego stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • promocja i rozwój sportu w społeczeństwie, w dyscyplinie kajakarstwo,
 • kajakarstwo jako forma rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami w różnym stopniu niepełnosprawności.
 • pobudzenie aktywności fizycznej osób starszych,
 • pogłębienie wiedzy na temat systematycznej aktywności fizycznej oraz zwiększenie świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród osób de faworyzowanych i nieaktywnych sportowo,
 • stałe budzenie potrzeb doskonalenia życia społecznego, potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, promowanie aktywności oraz szacunku do przyrody, zarówno u osób młodych, jak i starszych,
 • odkrywanie nowych szlaków kajakowych,
 • popularyzacja aktywnego wypoczynku i zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 • podwyższona świadomość istoty dbałości o bezpieczeństwo swoje jak i innych, szczególnie na wodzie, ale i na lądzie,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez realizację ogólnopolskiej akcji „Nie pływam w śmieciach”,
 • współpraca w grupie,
 • zdobywanie odznak kajakowych.

Dzięki dofinansowani przez Ministerstwo Sportu i Turystyki imprezy mogły być realizowane. Osoby niepełnosprawne i osoby starsze są grupą osób, gdzie aktywizacja sportowa wynika ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Kajakarstwo wpłynęło na lepszą i szybszą rehabilitację, co ma znaczący wpływ na poprawienie jakości życia i zwiększenie samozadowolenia ze zrealizowanych celów.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy i będziemy się świetnie razem bawić.