Wydrukuj

Kurs instruktora sportu SUP

W dniu 13 maja rozpocznie się kurs kursu instruktora sportu SUP.

Kurs będzie podzielony na 2 części.

Pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej (praca własna kursantów – z tej części zwolnieni będą absolwenci kierunków wychowanie fizycznej i sport).

Druga część będzie realizowana w formie stacjonarnej w dniach od 19 do 22 maja oraz 26-29 maja w Gorzowie Wlkp.

W dniu 29 maja odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną.

Koszt udziału w kursie to 1950 zł.

W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć.

Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienia w zakresie własnym.

Za część praktyczną odpowiadać będzie trenerka KS Spójnia Warszawa Milena Kaszubska, moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.

Absolwenci kursu będą mogli prowadzić zajęcia treningowe z adeptami SUP oraz prowadzić szkolenie sportowe w sekcjach klubów sportowych.

Aby wziąć udział w kursie należy mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność prawną, mieć ukończoną szkołę średnią.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Szczegółowych informacji można uzyskać u dr. Mateusza Rynkiewicza: tel. 796 143 683, e-mail: sportkurs@gmail.com