Wydrukuj

Konkurs na dyrektora sportowego PZKaj

Na podstawie uchwały elektronicznej Zarządu z dnia 8 lutego2024 r. Polski Związek Kajakowy ogłasza
konkurs na stanowisko DYREKTORA SPORTOWEGO.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2024 r. o godz. 14:00.

Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście na adres:

Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na dyrektora sportowego PZKaj”.

Zarząd PZKaj zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie jego postępowania.

Konkurs na dyrektora sportowego PZKaj