Wydrukuj

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Statutowe Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Statutowe Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

2 grudnia 2023 r. na terenie COS OPO Wałcz.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada br.

 

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział w NWZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Zaproszenie

Projekt-Porządek obrad NWZS                                  Projekt-Regulamin obrad NWZS

        Druk zgłoszenia na NWZS                      Zasady uczestnictwa w NWZS

Proponowane zmiany w Statucie