Wydrukuj

Kurs instruktora sportu w kajakarstwie

W dniu 12-14 kwietnia rozpocznie się kurs kursu instruktora sportu z kajakarstwa. Kurs jest akredytowany przez Polski Związek Kajakowy. Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktora sportu o specjalności kajakarstwo wydaną przez Polski Związek Kajakowy, uprawniającą do prowadzenia szkolenia zarówno z dziećmi jak i dorosłymi i do reprezentowania klubu podczas zawodów organizowanych przez PZKaj.

Kurs będzie podzielony na 2 zjazdy plus zajęcia na platformie e-learningowej. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia, a drugi 10-12 maja. Zajęcia będą odbywać się w Gorzowie Wlkp. na terenie Klubu Sportowego Admira oraz w Fit Test Family.

Warunkiem udziału w kursie jest:

  • posiadanie min. Średniego wykształcenie (bez matury);
  • ukończone 18 lat;
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora sportu;
  • bycie osobą nie karalną w okresie ostatnich 5 lat;
  • dokonanie opłaty wpisowej za udział w kursie 500 zł

Łączny koszt udziału w kursie to 1999 zł. W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, legitymacja instruktora sportu, kawa i herbata podczas zajęć. Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienia w Gorzowie w zakresie własnym.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • uzyskanie 70% obecności na zajęciach
  • pozytywne zaliczenie prowadzenia zajęć z grupą dzieci i młodzieży
  • odbycie praktyki instruktorskiej
  • wykazanie się umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą teoretyczną podczas prowadzonych zajęć i podczas egzaminu końcowego.

Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.

Zgłoszenia prosimy dokonywać online: https://fit-test.elms.pl/s/kajaki.html

https://fit-test.elms.pl/produkt/kurs-instruktora-sportu-o-specjalnosci-kajakarstwo/

lub przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa 7 kwietnia.

Szczegółowych informacji można uzyskać u:

dr Mateusz Rynkiewicz
tel. 796 143 683
e-mail: sportkurs@gmail.com