Wydrukuj

Konferencja sędziów

W dniach 24-26 listopada 2023 roku w ośrodku Kolna w Krakowie odbyła się konferencja sędziów slalomu, kayak cross i zjazdu.

Głównymi prelegentami byli Jadwiga Nieć, Piotr Prusak – trener koordynator kayak cross, Jakub Chojnowski – trener główny slalomu kajakowego, Marcin Książek. W piątek omówione zostały sprawozdania Sędziów Głównych Regat Centralnych i sprawozdania sędziów międzynarodowych, którzy uczestniczyli w zawodach poza naszym kraju. W następnym dniu omawiane były kwestie regulaminowe ze szczególnym naciskiem na pracę w biurze dotyczące obliczeń wyników w kayak cross.  25 listopada zaproszeni goście Grzegorz Kotowicz Prezes PZKaj. i Wiceprezesi: ds. slalomu Bogusław Popiela, Piotr Szczeszek do spraw promocji i rozwoju w swoim wystąpieniu przekazali informacje dotyczące funkcjonowania i planów PZKaj. oraz rozwoju slalomu kajakowego. Wręczyli sędziom, którzy pracowali w trakcie Igrzysk Europejskich Certyfikat Uczestnictwa. W poobiednich zajęciach warsztatowych uczestnicy konferencji w grupach ustalali kolejność zawodników na mecie w kayak cross. Podczas podsumowania wystąpiła dyskusja dotycząca kolejności trzech zawodników na mecie, którzy popełnili ten sam błąd na tej samej bramce, lecz metę przekroczyli w różnej kolejności. Zostało sformułowane pytanie i przesłane do ICF jak ustalić kolejność – czy zgodnie z kolejnością na mecie, czy według miejsc zajętych w time trialu. W swojej prezentacji Trener Główny Slalomu Jakub Chojnowski zaprezentował wyniki, podsumował sezon 2023 oraz omówił koncepcję organizacyjno-szkoleniową slalomu w roku 2024. Na zakończenie wystąpił Grzegorz Danek Wiceprezes Klubu Sportowego „Start” w Nowym Sączu, który omówił obowiązki organizatora i związane z tym trudności podczas organizowania zawodów. Kursokonferencja zakończyła się w niedziele omówieniem projektu kalendarza imprez krajowych i międzynarodowych przez członka Zarządu PZKaj. Józefa Niecia. Alicja Stanuch w swoim wystąpieniu przypomniała warunki nadawania poszczególnych klas sędziowskich i wskazała sędziów którzy mogą w przyszłym roku podnieść swoją klasę. W podsumowaniu Jadwiga Nieć członek KS PZKaj., przewodnicząca NOKS w Nowym Sączu omówiła wnioski z poprzednich konferencji oraz wypracowane na zakończonej.