Wydrukuj

Ogłoszenie o kursie instruktora SUP

W dniu 14-16 kwietnia rozpocznie się kurs kursu instruktora sportu SUP. Kurs jest akredytowany przez Polski Związek Kajakowy i Związek Sportowy SUP. Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktora SUP wydaną przez Polski Związek Sportowy uprawniającą do prowadzenia szkolenia zarówno z dziećmi jak i dorosłymi i przygotowywania do udziału w rywalizacji sportowej.

Kurs będzie podzielony na 2 części. Pierwsza część będzie dotyczyła prowadzenia zajęć z dziećmi oraz teorii treningu sportowego – z tej części zwolnieni będą absolwenci kierunków wychowanie fizycznej i sport. Zajęcia będą odbywać się w Gorzowie Wlkp. na terenie Klubu Sportowego Admira. Pierwsza część szkolenia odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia.

Druga część będzie realizowana w dniach od 12 do 14 maja, w Lubniewicach. Ta część będzie dotyczyć metodyki pływania na deskach SUP.

Koszt udziału w kursie to 1950 zł plus koszt noclegu i wyżywienia w ośrodku w Lubniewicach (około 450-500 zł – koszt noclegu i wyżywienia podczas drugiego zjazdu w Lubniewicach, zakwaterowanie w 2 osobowym pokoju z pełnym wyżywieniem). W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, legitymacja instruktora sportu, kawa i herbata podczas zajęć. Dojazd do Gorzowa i Lubniewic, koszt noclegu i wyżywienia w Gorzowie w zakresie własnym.

Warunkiem udziału w kursie jest:

  • posiadanie min. średniego wykształcenia (bez matury);
  • ukończone 18 lat;
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora sportu;
  • bycie osobą nie karalną w okresie ostatnich 5 lat;
  • dokonanie opłaty za udział w kursie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • uzyskanie 70% obecności na zajęciach
  • pozytywne zaliczenie prowadzenia zajęć z grupą dzieci i młodzieży
  • odbycie praktyki instruktorskiej
  • wykazanie się umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą teoretyczną podczas prowadzonych zajęć i podczas egzaminu końcowego.

Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.

Zgłoszenia prosimy dokonywać online:

  Akademia Fit Test Family

  Fit Test Family

lub przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa 31 marca.

Szczegółowych informacji można uzyskać u:

Milena Kaszuba

tel. 511 592 541

dr Mateusz Rynkiewicz

tel. 796 143 683

sportkurs@gmail.com