Wydrukuj

Zmiany w regulaminie wyścigów kajakarstwa klasycznego

Kolegium Sędziów PZKaj informuje, iż decyzją Zarządu Polskiego Związku Kajakowego z dnia 5.02. 2015 r. do Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego zostały wprowadzone n/w zmiany.

 

2.1.6.

Zawodnik lub łódź mogą być wyposażeni w urządzenie, które analizuje i przekazuje dane z przebiegu wyścigu, jednakże żadna informacja nie może być dostępna dla zawodnika podczas trwania wyścigu. Warunkiem dopuszczenia akcesorium jest posiadanie certyfikatu technicznego, okazywane na wezwanie sędziego.
W wyścigach 5000 m kanadyjka może być wyposażona w pompę nożną.

 

2.1.9.

Kanadyjka musi być symetryczna wzdłuż osi podłużnej. Stery czy jakiekolwiek urządzenia sterujące nie są dozwolone. Kanadyjka może być poruszana wyłącznie wiosłem o jednym piórze, przy czym wiosło nie może być przymocowane do łodzi.
W osadach zawodnicy wiosłują po obydwóch stronach łodzi.

 

2.2.1. Ustala się następujące wymiary łodzi regatowych:

         K1     K2      K4     C1     C2     C4

         520   650   1100  520   650   900          max. długość (cm)

         12     18      30     14     20     30            min. waga (kg)