Wydrukuj

Zmiany w Regulaminie nadawania licencji sędziego PZKaj

9 października 2019 roku Zarząd PZKaj. zatwierdził zmiany w Regulaminie nadawania licencji sędziego PZKaj. umożliwiając tym samym uruchomienie Elektronicznej Platformy Sędziowskiej.

W imieniu Kolegium Sędziów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Instrukcji EPS w celu prawidłowego przejścia procesu zakładania profilu. 

Regulamin nadawania licencji sędziego.
Instrukcja EPS.