Wydrukuj

Zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowej

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. należność z tytułu podróży służbowej (dieta) wynosi 45 zł.

Rozporządzenie