- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego

Polski Związek Kajakowy uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Zarządu w dniu 30.09.2020 r. została podjęta uchwała nr 14/2020/Z dotycząca przedłużenia kadencji władz Polskiego Związku Kajakowego do 30.09.2021 r., co za tym idzie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZKaj do 30.09.2021 r.

Decyzja podyktowana jest wystąpieniem światowej pandemii koronawirusa i globalnymi konsekwencjami z tym związanymi – w tym przełożeniem Letnich Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Igrzysk Paraolimpijskich na 2021 rok.

W art. 15zzzc ustawy z 2 marca br. zapisy tarczy kryzysowej wprowadzają możliwość przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych nie dłużej niż do 30 września 2021r. To odpowiedź na sygnały części środowiska sportowego, dotyczących trudności związanych z organizacją elektronicznych wyborów, szczególnie na szczeblu okręgowych związków sportowych.

Przepis będzie miał zastosowanie do organów władz polskich związków sportowych i organów związków sportowych, których kadencja wygasa od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2021 r. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania władz polskich związków sportowych, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia członków lub delegatów polskiego związku sportowego w czasie zmagań związanych z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak również w czasie przełożonych w związku z tym, Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.

Ograniczenie kadencji polskich związków sportowych (art. 9 ust. 1 ustawy o sporcie) do 4 lat związane jest z cyklem przygotowań olimpijskich. Przedłużenie kadencji władz polskich związków sportowych, którym kadencje kończą się przed 30 czerwca 2021 r. pozwoli na kontynuowanie przygotowań do igrzysk w ramach wskazanego cyklu przygotowań olimpijskich. Dotyczy to również wyboru i funkcjonowania władz związków sportowych, tych niebędących członkami polskich związków sportowych,  jak również tych będących członkami polskich związków sportowych, działających w ich strukturach (tzw. wojewódzkich i okręgowych związków sportowych). Kadencje władz w tych podmiotach związane są z cyklem olimpijskim i kadencją władz polskiego związku sportowego.