Wydrukuj

Zmiana programu 2. PP Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym – Ogólnopolskiej Jesiennej Konsultacji Szkoleniowej, COS OPO Wałcz, 23-24.10.2020

Informujemy, że ze względu na aktualnie obowiązujące obostrzenia, nakazy i zakazy związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz biorąc pod uwagę wprowadzone od 1 października 2020 roku przez Dyrekcję COS regulacje ujęte w dokumencie pn. „Ogólne zasady pobytu na zgrupowaniach polskich związków sportowych, klubów sportowych, SMS, SSM i innych podmiotów działających w obszarze kultury fizycznej i sportu w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1.10.2020”, PZKaj podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia – w ramach jesiennej konsultacji, przewidzianych wcześniejszym programem prób sprawnościowych, które miały się odbywać w obiektach sportowych zamkniętych (hala sportowa, siłownia, pływalnia). Regulacja ta dotyczy wyłącznie tegorocznej Jesiennej Konsultacji Szkoleniowej Juniorów.

W załączeniu aktualna zapowiedź uwzględniająca zmianę, o której mowa powyżej oraz druk „oświadczenia dla osób przebywających w COS”„klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”, które każdy z uczestników Konsultacji będzie zobligowany złożyć w COS OPO Wałcz przy zameldowaniu oraz załącznik nr 1 do oświadczenia – „ogólne zasady pobytu na zgrupowaniach w COS”, o których mowa w powyższym komunikacie.

Wszyscy uczestnicy konsultacji, którzy będą mieszkać poza terenem Ośrodka, mają również obowiązek zapoznania się z załączonymi „zasadami”, a podpisane przez nich dokumenty – „oświadczenie” i „klauzulę”, dostarcza do recepcji COS OPO Wałcz całościowo Kierownik każdej ekipy (klubu).

Oświadczenie osób przebywających w COS

Ogólne Zasady pobytu na zgrupowaniu w COS OPO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych