Wydrukuj

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Związku Kajakowego

Dnia 08.01.2013 w Wałczu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Związku Kajakowego.

Zebranie otworzył ustępujący Prezes Waldemar Rogulski, który przywitał wszystkich przybyłych. Po odczytaniu wszystkich sprawozdań i protokołów zebrani członkowie ZZK jednogłośnie wybrali nowego Prezesa Roberta Tobiasza, oraz pozostałych członków Zarządu. Do Zarządu na kadencję 2013-2017 zostali wybrani:

Prezes

Robert Tobiasz

Wiceprezes do Spraw Szkoleniowych

Duma Lech

Sekretarz

Marek Marcinkowski

Członkowie Zarządu

Adam Markiewicz

Lech Macierzyński

Komisja Rewizyjna

Krystian Dudkiewicz

Lucyna Łakos

Marzena Szkołuda