Wydrukuj

Zebranie Pionu Sportowo-Szkoleniowego slalomu kajakowego

{gallery}aktualnosci_2017/pion_sportowy_krakow,gap_h=30,single=Krakow_DSCN0107.jpg,single_gallery=1{/gallery}

Z udziałem Prezesa Tadeusza Wróblewskiego, Wiceprezesa Bogusława Popieli i Dyrektora Sportowego Wojciecha Kudlika, w Ośrodku  KOLNA w Krakowie 11 kwietnia br., odbyło się zebranie Pionu Sportowo-Szkoleniowego Slalomu Kajakowego.

W spotkaniu uczestniczyli trenerzy główni pracujący z grupami: Nowy Sącz, Kraków „Kolna”, Kraków „Akademicka”, Kadra Narodowa Juniorów oraz trenerzy asystenci. Do udziału zaproszono również doktora Stanisława Kitę, który od 1 maja 2017 r. podejmuje ponownie współpracę z grupą slalomistów oraz 3 osobowy „zespół odnowy biologicznej” kierowany przez fizjoterapeutę Piotra Prusaka.

 

Zebranie prowadził  Wiceprezes Bogusław Popiela, który przywitał i przedstawił wszystkich uczestników spotkania. Następnie głos zabrał Prezes Tadeusz Wróblewski, który wręczył oficjalne nominacje trenerom głównym kadry: Bogdanowi Okręglakowi, Zbigniewowi Miązkowi, Januszowi Żyłce-Żebrackiemu, Dariuszowi Wrzoskowi, a także lekarzowi Stanisławowi Kicie i fizjoterapeucie Piotrowi Prusakowi.

Prezes przedstawił informacje dot. sytuacji PZKaj. po grudniowych wyborach i koncepcję pracy szkoleniowej na najbliższe lata podkreślając, że jest to pierwsze w sezonie 2017 zebranie najważniejszych osób, które odpowiadają za proces szkolenia w slalomie kajakowym. Głównym celem jest integracja całego środowiska: trenerów, asystentów, osób współpracujących, zespołów: medycznego i odnowy biologicznej, z istotnym nadzorem Dyrektora Sportowego PZKaj. i Wiceprezesa odpowiedzialnego za slalom, w dążeniu do sukcesów, a na celowniku Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Prezes wskazał na oczekiwania w odniesieniu do zespołu „medycznego”, „odnowy biologicznej” i innych osób współpracujących. Zwrócił uwagę na potrzebę nieustannego doskonalenia warsztatu pracy trenerów, poszukiwanie nowych innowacyjnych metod i środków treningowych, współpracę naukową, m.in. z AWF Kraków, korzystanie z doświadczeń innych.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przyznaniu przez ICF Miastu Kraków, organizacji MŚ Juniorów i U-23 w 2020 roku. Przekazanie tej informacji było też celem wizyty Prezesa T. Wróblewskiego, Wiceprezesa B. Popieli, Dyrektora Sportowego W.Kudlika i Prezesa KKK Kraków Z. Miązka, u Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Prezydent Krakowa zapewnił o swoim wsparciu dla działań organizacyjnych i życzliwości dla środowiska kajakowego.

Nawiązując do decyzji ICF, Dyrektor Sportowy PZKaj. W. Kudlik zasugerował, aby trenerzy kadry juniorów wytypowali już w br. szeroka grupę zawodników, która może być objęta programem przygotowań do MŚ w 2020 roku w Krakowie i z której wyłoniona będzie przyszła reprezentacja Polski. 

Następnie głos oddano szkoleniowcom, którzy dokonali oceny realizacji programu szkolenia w okresie przygotowawczym w poszczególnych grupach. Przebiegały one bez większych zakłóceń, zrealizowano zaplanowane obciążenia, zawodnicy trenowali w bardzo dobrych warunkach, m.in. podczas zgrupowań na torze w ZEA i Londynie.

Omówiono też podstawowe kwestie okresu startowego i udziału w głównych imprezach sezonu 2017, a także nurtujące trenerów sprawy programowe i organizacyjne. Poruszono temat związany z przygotowywaną na listopad br. kursokonferencją trenerów slalomu kajakowego i ew. programem, a także kwestie dot. organizacji Mistrzostw Polski w Zjeździe, udziału w nich zawodników kadry narodowej, ew. korzyści w przygotowaniach do zawodów w slalomie, itp. Temat pozostawiono do przemyślenia dla trenerów, oczekujemy ew. propozycji na przyszłość.

 

Trenerzy omawiając okres przygotowawczy wskazywali na różne problemy, m.in.:

– Janusz Żyłka Żebracki – kłopoty ze znalezieniem właściwego trenera współpracującego
z grupą szkoleniową Kraków „Akademicy”; rezygnacja z udziału w szkoleniu utalentowanej zawodniczki Justyny Janczy;

– Bogusław Okręglak – problemy z dojazdami na treningi z N. Sącza do Krakowa – klub nie ma możliwości ponosić kosztów, brak środków; brak stałego zatrudnienia dla trenera asystenta – Krzysztofa Bieryta; problemy z dostępnością bazy treningowej w Nowym Sączu; poważna kontuzja Wiktora Sandery, która praktycznie eliminuje go ze startów w bieżącym sezonie.

 

Trener J. Żyłka –Żebracki mówił też o doświadczeniach i obserwacjach z wyjazdu na zgrupowanie szkoleniowe do Londynu. Brytyjscy slalomiści trenują w dużych grupach, wszyscy na bazie toru olimpijskiego w Londynie. W ich działaniach widać rozmach i jasno określony cel, dobry wzór do naśladowania, skuteczność potwierdzona wynikami podczas IO w Londynie i w Rio de Janeiro.

 

W kontekście wprowadzanych przez ICF zmian w programie IO – wycofanie konkurencji
C-2, wprowadzenie konkurencji C-1 kobiet, inne pomysły (C-2 kobiet, C-2 mix), trenerzy wskazali na potrzebę powołania oddzielnego trenera do konkurencji C-1 kobiet i prowadzenia szkolenia w jednej grupie;

 

Lekarz kadry – dr Stanisław Kita poinformował, że do współpracy zaprosi drugiego lekarza, specjalistę medycyny urazowej z Kliniki Uniwersyteckiej w Krakowie p. Karola Malca. Zadeklarował, że przeprowadzi dla zawodników cykl szkoleń dotyczący stosowania leków, odżywek, suplementów diety, konieczności dokonywania szczepień ochronnych
i prowadzenia innych niezbędnych działań z zakresu profilaktyki medycznej. Zespół medyczny będzie też ściśle współpracował z zespołem odnowy biologicznej.

 

Prezes T. Wróblewski, odnosząc się do zgłaszanych problemów, zadeklarował m.in.: że 
w maju planuje spotkanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza oraz władzami KS „Start”
i będzie rozmawiał o sytuacji sądeckich slalomistów.

 

Kolejne spotkanie Pionu Sportowo-Szkoleniowego Slalomu Kajakowego odbędzie się w drugiej połowie maja, po zakończonych kwalifikacjach do reprezentacji Polski.  

 

{gallery}aktualnosci_2017/pion_sportowy_krakow{/gallery}