Wydrukuj

Zasłużony dla polskiego kajakarstwa – wspomnienie o Zbigniewie Olkiewiczu

W tym roku 1 listopada będzie dniem szczególnym, dlaczego? Bo pożegnaliśmy w sierpniu jednego z najbardziej zasłużonych działaczy dla Polskiego Związku Kajakowego. Zbigniew Mieczysław Olkiewicz, bo o nim mowa ur. 21.08.1946 r. w Bydgoszczy, związany był z kajakarstwem od 60 lat. Pasję do tego sportu zaszczepił mu ojciec w wieku młodzieńczym. Na kajaku wyczynowym nigdy co prawda nie siedział, ale za to jego oczkiem w głowie stała się turystyka kajakowa, krajoznawstwo i podróże. Kajakiem zaczął pływać z ojcem Jerzym i wsiąkł w ten sport na dobre.

Szkoły
1960 – 1965 Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy;
1979 – 1984 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy (obecnie UKW), Wydział Budownictwa, kierunek technologia i organizacja budownictwa

Praca
1965 – 1967 PKP, Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Gdańsku;
1967 – 1978 Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Bydgoszczy, kierownik budowy;
1978 – 1984 Bydgoski Kombinat Budowlany Wschód, inspektor ds. zaopatrzenia materiałowego;
1985 – 1990 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów w Bydgoszczy, dyrektor;
1991 – 2011 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Remdrog Sp. z o.o. w Bydgoszczy, prezes Zarządu:
2011 – 2016 Wojewódzki inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, starszy inspektor.

Zawód: inżynier budownictwa

 • 43 lata pracy zawodowej od stanowiska majstra, kierownika budowy do stanowiska przez Dyrektora Przedsiębiorstwa i Prezesa Zarządu spółki z o.o. w budownictwie drogowym, które piastował przez 16 lat,
 • w latach 2002- 2005 syndyk masy upadłościowej,
 • od marca 2009 r. na emeryturze pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w charakterze starszego inspektora nadzoru. Kariera zawodowa związana głównie z drogownictwem w zakresie nadzoru, zarządzania i wykonawstwa; nadzór nad budową autostrady Al na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.
 • od 1971 – członek Zarządu w Polskim Związku Kajakowym przez 12 lat, przewodniczący i wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego w latach 1972 – 2013. Zajmował się głównie krzewieniem, upowszechnianiem oraz rozwojem sportu kajakowego i turystyki kajakowej w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Jako organizator podejmował się takich wyzwań jak Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym i maratonie kajakowym. Był także organizatorem Międzynarodowych Regat Juniorów 2001 – 2006 i U23 oraz Międzynarodowych Regat juniorów „Olympic Hopes” w ramach współpracy państw Układu Wyszehradzkiego w latach 2000, 2011 i 2015. Organizował również regaty kajakowe szczebla wojewódzkiego i okręgowego na torze regatowym w Brdyujściu.

Pełnione funkcje społeczne:

 • od 1972 r. sędzia sportowy – kajakarstwo,
 • od 2000 r. Przewodniczący Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego- członek Zarządu Polskiego Związku Kajakowego w Warszawie,
 • od 2002 r. objęcie stanowiska prezesa Związku Kajakowego w Bydgoszczy,
 • od 2004 r. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego w Bydgoszczy, a w latach poprzednich przez 8 lat wiceprezes Okręgowego Związku Kajakowego w Bydgoszczy,
 • od 2008 r. członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.

Posiadane odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi -1987 rok.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2004 rok.
 • Przodujący Drogowiec – nadany przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1975 r.
 • Zasłużony dla budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – 1986 r.
 • Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej stopień srebrny – nadany przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki – 1992 rok.
 • Złota odznaka Polskiego Związku Kajakowego w Warszawie. Członek Honorowy Polskiego Związku Kajakowego.

Od kilku lat zmagał się z ciężką, nieuleczalną chorobą, która go w końcu pokonała. Zbigniew Olkiewicz zmarł 15 sierpnia 2020 r. w wieku 73 lat. Zostawił żonę Annę, 2 dzieci i 4 wnucząt.

BS