Wydrukuj

Zasady Rekrutacji do Szkół Mistrzostwa Sportowego w kajakarstwie na rok szkolny 2020/2021

Rekomendacja Polskiego Związku Kajakowego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia odwołano następujące zawody wchodzące w skład obowiązujących zasad rekrutacyjnych:

  • zawody konsultacyjne – wiosenne (w drugiej połowie kwietnia 2020)
  • zawody eliminacje do kadry juniorów (początek czerwca 2020)

w związku z powyższym zaleca się rekrutację do Szkół Mistrzostwa Sportowego w kajakarstwie na rok szkolny 2020/2021 na podstawie wyników zawodów uzyskanych w 2019 roku przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Pisemna zgoda na uczęszczanie do SMS prawnych opiekunów ucznia – zawodnika.
  2. Brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu (kajakarstwa), potwierdzony orzeczeniem  o zdolności do uprawiania kajakarstwa, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
  3. Zwalnia się z przeprowadzenia testów sprawności ogólnej. Zaleca się przeprowadzenie oceny poziomu sprawności wszechstronnej w pierwszym miesiącu nauki. Wyniki należy uwzględnić przy tworzeniu indywidualnego planu treningowego zawodnika.
  4. Szkoły Mistrzostwa Sportowego mogą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 stosować własne testy, inne – selekcyjne sprawdziany i próby sprawności fizycznej ukierunkowane na daną dyscyplinę sportu, stosownie do potrzeb wynikających z ograniczonej liczby posiadanych miejsc w SMS lub w celu przygotowania programów szkoleniowych dla nowo przyjętych do SMS uczniów.
  5. Program organizacyjno – szkoleniowy na rok kalendarzowy opracowany przez Szkołę z pełnym wykazem zawodników i kadry szkoleniowej oraz inną dokumentacją wynikająca z Umowy, należy przesłać do Polskiego Związku Kajakowego.

Opracowanie:
Robert Włodarczyk – trener KN (trener klasy M)
Waldemar Rogulski – wiceprezes PZKaj. ds. kajakarstwa młodzieżowego i szkół sportowych/ Dyrektor SMS w Wałczu