Wydrukuj

Zarząd PZKaj. 21.05.2020r

W dniu 21.05.2020 r. odbyło się XV w kadencji 2016-2020 posiedzenie Zarządu PZKaj. Po raz pierwszy w historii Związku członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście uczestniczyli w posiedzeniu w formie on-line.

Zatwierdzono budżet PZKaj. na rok 2020 oraz omówiono aktualną sytuację finansową Związku.

W poczet członków zwyczajnych PZKaj. przyjęto 3 kluby: Klub Kajakowy KOREK z Warki, Uczniowski Klub Sportowy PUMA z Ostródy oraz Związek Sportowy SUP z Warszawy. Z powodu nie opłacenia składki członkowskiej oraz likwidacji sekcji kajakowej wykreślono z członkostwa PZKaj. kluby: Klub Wioślarski z roku 1904 z Poznania, MKS Piast Agrochem z Człuchowa, KS Sokół z Ostródy.

Zatwierdzono „Regulamin Komisji Zawodniczej”, „Regulamin wyboru organizatora imprez”, zmiany w załączniku nr 1 do „Regulaminu zwodów freestyle’owych” oraz sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa za rok 2019.

W bieżących sprawach sportowych omówiono m.in.:

  • aktualny stan organizacyjny przygotowań do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020;
  • aktualny stan realizacji procesu szkolenia po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego;
  • informacje dotyczące złożonych aplikacji organizacji międzynarodowych imprez w Polsce w latach 2021-2024.