Wydrukuj

Wymagania techniczne dotyczące składania wniosków o wydanie lub przedłużenie licencji

Szanowni Państwo, przekazuję techniczne wymagania dotyczące składania wniosków o wydanie lub przedłużenie licencji sędziego PZK.

Wniosek powinien składać się niejako z czterech załączników.

Pierwszy to pobrany ze strony plik (format WORD 1997-2003) wniosku, który należy wypełnić trzcionką ARIAL wielkość liter 10. W miejscu „podpis” wpisujemy drukiem imię i nazwisko osoby ubiegającej się o licencję. Nie podpisujemy, nie wstawiamy elektronicznego podpisu. We wniosek NIE WKLEJAMY również zdjęcia!!!

Drugi załącznik to zdjęcie zapisane w formacie JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 500 x 750 pikseli. Zdjęcie może być większe. Nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko oraz rok urodzenia. Przykładowo: „jankowalski1975.jpg” lub „zenonmalinowski1979.jpg”

Trzeci z załączników to potwierdzenie dokonania przelewu na konto PZK na kwotę 30,00 złotych. Potwierdzenie winno być złożone w postaci listy zbiorczej wykonanej przez Okręgowe Kolegium Sędziów, które całą procedurę składania wniosków koordynuje i organizuje w Okręgach, zestawiając całość w jedną wysyłkę (elektroniczną) na adres Polskiego Związku Kajakowego oraz Kolegium Sędziów PZK (dwa komplety materiałów) biurokspzkaj@wp.pl.

Czwarty załącznik to indywidualne potwierdzenia odbytych szkoleń, uzyskanych klas sędziowskich czy przebieg pracy sędziego – udokumentowane tak jak wyżej w postaci plików JPG lub skanów dokumentów. Całość należy zamknąć w folder o nazwie np. wniosek kowalski, wniosek Malinowski itp. Wszystko spakowane razem wysłane tak jak wyżej.

Wacław Birecki