Wydrukuj

Ważności badań lekarskich zawodników

Zgodnie z art. 31m  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jednocześnie informujemy, że  od dnia 8 czerwca 2020 roku, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (COMS) będzie realizował badania okresowe dla zawodników Kadry Narodowej.