- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Ważne informacje dla osób uczestniczących w akcjach szkoleniowych w Ośrodkach COS OPO!

Zasady pobytu na zgrupowaniach w COS OPO obowiązujące od dnia 1 października br.:

Oświadczenie osób przebywających w COS

Ogólne Zasady pobytu na zgrupowaniu w COS OPO