Wydrukuj

Warunki nadawania i wznawiania licencji sędziowskich

Nowe licencje będą miały wygląd plastikowej płytki (odpowiednik karty płatniczej) z wydrukowanym zdjęciem sędziego. Ważność nowych licencji pozostanie niezmieniona – 4 lata.

  1. Wniosek należy pobrać  ze strony PZK, wypełnić w miarę możliwości elektronicznie (wykluczenie bardzo licznych błędów literowych, przedłużanie procedury wydawania licencji).
  2. Zdjęcie w pliku JPG muszą być przesłane jako osobny załącznik.
  3. Wpłata 30,00 złotych na konto PZK: bank PEKAO S.A. XIII o. Warszawa, filia w Warszawie 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530.
  4. Do wniosku o wydanie licencji należy dołączyć potwierdzenie odbycia egzaminu lub inną dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje. Do wniosku o przedłużenie licencji należy dołączyć potwierdzenie posiadanych kwalifikacji oraz daty ich uzyskania.
  5. Wszystkie wnioski winne być opiniowane i zatwierdzane przez OKS PZK.
  6. Wpłaty i wnioski kierowane do KS PZK winne być w postaci list zbiorczych wysyłanych z poszczególnych Okręgów, zastawiane w listę zbiorczą.
  7. Wnioski składane z pominięciem OKS PZK rozpatrywane będą na indywidualnych warunkach.

Wszyscy sędziowie PZK mają jednakowe warunki uzyskania licencji sędziowskiej – patrz regulamin nadawania i przedłużania licencji.