Wydrukuj

Warsztaty dla zawodników „Zawodnik-Mówca”

W ramach współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, PKOl pozyskał środki z Solidarności Olimpijskiej na organizację inicjatyw związanych z kształceniem i rozwojem zawodników. Polski Komitet Olimpijski wykorzysta przyznany grant na realizację projektu „Zawodnik – Mówca”, którego celem jest podniesienie umiejętności wystąpień publicznych z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych podczas kariery sportowej.

Program będzie realizowany od września do listopada br. i obejmuje swoim zakresem 5 spotkań warsztatowych online oraz jedno kończące cykl, które odbędzie się w pierwszej połowie listopada w siedzibie PKOl. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie przez każdego z uczestników spotkania z „lokalną społecznością” (młodzież szkolna, członkowie klubu sportowego, itd.), z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas warsztatów.

Warsztaty poprowadzi Wojciech Herra, członek Stowarzyszenia Mówców Profesjonalnych, założyciel i właściciel firmy WH Perfomance Consulting, patron Instytutu Psychologii Sportu, redaktor naczelny magazynu Psychologia Sportu, trener mentalny wielu zawodników sportów zespołowych i indywidualnych.

PKOl pokrywa koszty szkolenia online, warsztatów stacjonarnych, w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia oraz koszty związane z przeprowadzeniem spotkania z „lokalną społecznością”.

Zachęcamy zawodników chcących wziąć udział w warsztatach.

Ograniczona liczba miejsc (16 osób)!

PKOl zastrzega sobie prawo wyboru uczestników.

Swoje kandydatury prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia (poniedziałek) do Polskiego Związku Kajakowego na adres mailowy: kajetan.broniewski@pzkaj.pl