Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków PZKaj.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, iż

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

12 maja 2017 r. w Poznaniu na Torze Regatowym Malta, ul. Wiankowa 3.

 

Polski Związek Kajakowy informuje, że nastąpiły zmiany w programie minutowym WZSC.

PROGRAM MINUTOWY ZEBRANIA:

19:00 – I termin rozpoczęcia

19:30 – II termin rozpoczęcia

ok.22:00 – spotkanie konsultacyjne z delegatami

Jednocześnie informujemy, że Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty przejazdu w relacji TLK (osoby spoza Poznania) dla przedstawicieli członków zwyczajnych i wspierających z uregulowanymi składkami.

Porządek obrad WZS                                    Regulamin obrad WZS

Druk zgłoszenia na WZS                                   Zasady uczestnictwa WZS

materiały:

Bilans 2016                    Opinia biegłego rewidenta 

Informacja dodatkowa                    Informacja uzupełniająca do bilansu Sprawozdanie merytoryczne 2016    Projekt Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej

 termin zgłoszeń upływa 21 kwietnia br.

Zmian w zgłoszeniach można dokonać najpóźniej 7 dni przed WZSC.