Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

29 kwietnia 2023 r. (sobota) na terenie COS OPO Wałcz, godz. 19:00.

 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia br.

 

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Zaproszenie

Porządek obrad WZS                                 Regulamin obrad

        Druk zgłoszenia na WZS                      Zasady uczestnictwa w WZS

                                   Bilans                                Sprawozdanie z działalności PZKaj 2022

Wszystkie materiały zostaną rozesłane do członków PZKaj i opublikowane na stronie, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Statutu PZKaj, najpóźniej na 14 dni przed WZS.