Wydrukuj

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Łódzkiego Okręgowego Związku Kajakowego

25 stycznia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się IV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzkiego Okręgowego Związku Kajakowego, na którym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2020-2024, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd:

  1. Andrzej Ambroziak             prezes
  2. Sebastian Nowak                wiceprezes
  3. Cezary Dębiec                      sekretarz
  4. Joanna Popis                        przewodnicząca Kolegium Sędziów
  5. Maciej Juraś                         członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Leszek Dąbrowski             przewodniczący
  2. Wioletta Bielas                  zastępca przewodniczącego
  3. Paweł Lasota                      sekretarz