Wydrukuj

Walne Zebranie Sprawozdawcze WSTiRW Warta

W niedzielę 11 stycznia w sali audiowizualnej Toru Regatowego Malta odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze WSTiRW Warta, które jednocześnie było imprezą otwierającą rok jubileuszowy, gdyż „turyści” z Wielkopolski obchodzą w tym roku 15-lecie.

Na uroczystości nie zabrakło osób, które na co dzień wspierają działania stowarzyszenia. Dzięki ich pomocy mogą być realizowane imprezy kajakowe, szkolenia z ratownictwa, obozy letnie w ramach sportowych wakacji czy wiele innych. Szczególne podziękowania złożone zostały na ręce: Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Pani Ewy Bąk, Prezesa Polskiego Związku Kajakowego Pana Józefa Bejnarowicza, Prezesa WZKaj Pana Ireneusza Pracharczyka oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Kierownika Departamentu Kultury Fizycznej Andrzeja Kaleniewicza oraz Prezesa Wielkopolskiego Związku Żeglarskiego – Macieja Olszewskiego.

Nie zabrakło również przedstawicieli ośrodków, z którymi stowarzyszenie współpracuje od liku już lat. Obecnie  działamy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i poszkodowanej przez los organizując dla nich sportowe wakacje:

  • Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
  • Domem Dziecka w Kórniku-Bninie
  • Ośrodkiem dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
  • Podopiecznymi Olimpiad Specjalnych z ZSS nr 103 w Poznaniu

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji osiągnięć stowarzyszenia oraz od wręczenia pamiątkowych upominków dla zaproszonych gości. Urząd Miasta Poznania przekazał za pośrednictwem Pani Dyrektor Ewy Bąk pamiątkowy proporzec, doceniając jednocześnie nasze działania. Dzięki Prezesowi J. Bejnarowiczowi uhonorowani zostali zasłużeni działacze klubu, którzy od początku działają społecznie na rzecz stowarzyszenia. Nie zabrakło również wyróżnień dla najmłodszych. Wręczenie „KAJtków” oraz pamiątkowych upominków było dużym przeżyciem dla dzieci.

Poczęstunek w zaprzyjaźnionej restauracji 3 Kolory zakończył część jubileuszową, po której członkowie spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

 

{gallery}aktualnosci_2015/15_lecie_WSTiRW_Warta{/gallery}